บริการจากเกทแอนด์โก จะช่วยให้การเรียนต่ออังกฤษของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ

UK Education Consultancy

เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเรียนต่ออังกฤษ และคติของเรา คือช่วยให้นักเรียนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อสถาบันการศึกษาที่เหมาะสม เพราะเราเข้าใจว่า การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่ออนาคตเป็นอย่างมาก เราสามารถแนะนำ ให้ข้อมูล และดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณได้ทุกมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา ในสหราชอาณาจักร จึงมั่นใจได้ว่า เรามุ่งเน้นแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ

University Placement Service

บริการสมัครเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย นับเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต เราจึงเข้าใจดีว่า ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ย่อมต้องมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยที่เลือก เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จึงมีความสำคัญมาก เพราะการรับรู้ข้อมูลที่ผิด หรือไม่เพียงพอ ก็จะทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ ที่ เกทแอนด์โก เราเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในสิ่งนี้ เราจึงมุ่งเน้นในการให้คำปรึกษาที่เป็นกลาง และมีการให้ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในส่วนของขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนัั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาที่มีความแตกต่างจากประเทศไทย และขั้นตอนรวมทั้งเอกสารประกอบการสมัครก็มีความแตกต่างไปจากประเทศอื่น ๆ แม้กระทั่งในสหราชอาณาจักรเอง การเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ก็มีขั้นตอนการสมัคร และเอกสารที่แตกต่างกัน

บริการจาก เกทแอนด์โก จึงจะช่วยให้การไปเรียนต่อของคุณนั้น ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุด ให้คุณไม่ต้องกังวลกับการหาข้อมูลและดำเนินการ เราสามารถช่วยดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณในทุกมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เพียงบอกเงื่อนไขและความต้องการ เราจะแนะนำสถาบันการศึกษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับคุณได้ด้วยความเป็นกลาง 

ขั้นตอนการบริการ

1. Apply
2. Choose
3. Visa
4. Ready to go!

ขั้นตอนแรก เกทแอนด์โก ให้คำแนะนำเพื่อเลือกมหาวิทยาลัยที่ตรงกับความต้องการ เพื่อดำเนินการ “สมัครเรียน” โดยในการเตรียมเอกสารเพื่อสมัครเรียนนั้น ทางเกทแอนด์โก จะให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียม เพื่อให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปอย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุดสำหรับคุณ

คุณอาจได้รับการตอบรับ (Offers) จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ขั้นตอนนี้จึงเป็นการ “เลือก” สถาบันที่ใช่ และตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ขั้นตอนนี้จึงสำคัญมาก และเกทแอนด์โก จะช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นกลาง เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากที่สุด

เมื่อเลือกมหาวิทยาลัยและตอบรับเป็นที่เรียบร้อย ก็มาถึงขั้นตอนการ “ขอวีซ่า” ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง แต่เป็นเรื่องง่ายสำหรับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเรา โดยเราจะช่วยเหลือในการเตรียมเอกสาร และดำเนินการทุกขั้นตอน ให้วีซ่าของคุณผ่านอย่างราบรื่น

และแล้วก็ถึงเวลาเตรียมตัวออกเดินทาง เกทแอนด์โก ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่พัก ตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งการเดินทางจากสนามบินไปยังหอพัก ทีมงานเราจะช่วยจัดเตรียม ให้คำแนะนำ และที่สำคัญ “เราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณจนกว่าจะเรียนจบ” ทุกก้าวย่างของคุณในการศึกษาต่อ จะมีเราอยู่เคียงข้างเสมอ..

แนะนำขั้นตอนและมหาวิทยาลัย

พูดคุยถึงหลักสูตรที่สนใจ ประวัติการศึกษา Lifestyle ของคุณ เป้าหมายในอนาคต และเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำมหาวิทยาลัยที่ดี เหมาะสม และตรงกับความต้องการมากที่สุด

ช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารเพื่อสมัคร

แนะนำและช่วยเหลือการเตรียมเอกสารทั้งหมด การเขียนจดหมายแนะนำตัว (SOP) การขอจดหมายรับรองจากอาจารย์/หัวหน้างาน (Reference Letter) เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการ

ดำเนินการสมัครเรียนและติดตามผล

อำนวยความสะดวกในการกรอกและส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบ รวมทั้งติดตามผล และเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้สมัคร

เลือกสถาบันเพื่อตอบรับ Offer

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เราช่วยให้ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกมหาวิทยาลัยที่คุณจะตอบรับ Offer เพื่อเข้าเรียน รวมถึงขั้นตอนการตอบรับและชำระค่าเล่าเรียน

ดำเนินการเรื่องวีซ่า

เราช่วยเหลือแนะนำเอกสารที่ต้องเตรียม ตรวจเช็คข้อมูลบนเอกสารอย่างละเอียด โดยเฉพาะเอกสารด้านการเงิน เพื่อใช้รับรองค่าใช้จ่ายในการศึกษา รวมทั้งดำเนินการด้านวีซ่าทั้งหมด ทั้งการกรอกใบสมัคร นัดหมาย ตรวจสุขภาพ 

ช่วยเหลือในการจัดหาที่พัก

เราช่วยแนะนำหอพักแบบต่าง ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย และหอพักเอกชนต่าง ๆ และการเดินทางไปกลับจากหอพักไปยังมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการในการจองหอพักให้กับนักเรียน เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่พักเมื่อเดินทางไปถึง

แนะนำและจัดเตรียมการเดินทาง

เราช่วยดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน รวมทั้งจัดการเรื่องการเดินทางจากสนามบินไปยังหอพัก และให้คำแนะนำการจัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นที่ควรนำติดตัวไปด้วย

อยู่เป็นเพื่อนคุณจนเรียนจบ

ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะโดดเดี่ยว บริการของเราไม่ได้จบแค่คุณเดินทางไปถึง แต่เรายังอยู่เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นที่ปรึกษา ให้กับทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร จนกว่าคุณจะสำเร็จการศึกษา

รายชื่อมหาวิทยาลัย

เรียนต่อปริญญาโท

เรียนต่อปริญญาตรี

เรียน IELTS

What Students Say

  • อยากขอบคุณพี่ ๆ ทีมงาน Get ‘N Go ที่ช่วยผมจนถึงที่สุดในการเรียนต่อต่างประเทศ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับผม พี่ ๆ ทีมงานทุกคนไม่ใช่แค่เอเจนซี แต่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพี่เป็นเพื่อน ดูแลอย่างดีและช่วยเหลือในทุกปัญหา ตอนที่อยู่ต่างประเทศมีปัญหาโทรกลับมาหาพี่ ๆ พี่ให้การช่วยเหลือและติดตามปัญหาอย่างดี พี่ ๆ ตรงไปตรงมา คำว่าทิ้งเด็กไม่มีที่ Get ‘N Go

    Sittichoat Sanamchuad (Choat)
    University of Sussex - LL.M International Commercial Law
  • พี่ๆ ที่นี่ใจดีมากเลยค่ะ ดูแลให้ทุกอย่างเลย ขอบคุณมากค่าา..

    Onnapat Luivikkai (Peak)
    King's College London (KCL) - LLM (Master of Laws)

Let us be a part of your success