University of East Anglia

University of East Anglia

 

University of East Anglia มีชื่อสร้างชื่อเสียง เนื่องด้วย Kazuo Ishiguro ศิษย์เก่าจากภาควิชา MA Creative Writing (https://www.uea.ac.uk/literature/creative-writing) พึ่งได้รับรางวัล Nobel Prize สาขาวรรณกรรม ประจำปี 2017 ไปหมาด ๆ เรามาดูกันว่า University of East Anglia มีความเป็นมาอย่างไร และมีหลักสูตรไหนน่าสนใจบ้าง

University of East Anglia หรือ UEA เริ่มการสอนในสาขาวิชา Biological Sciences และ English Studies ต่อมาในปี 1970s UEA ได้เปิดหลักสูตร creative writing เป็นมหาวิทยาลัยแรกของอังกฤษ และถือเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของ UEA ซึ่งจากเห็นได้จากศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล Nobel ในปี 2017 ต่อมาในปี 1970s ในเปิดหลักสูตร Computing Sciences และ Centre for Climatic Research รวมถึง Sainsbury Centre for Visual Arts และคณะ Fine Art ก็เปิดในปีนี้อีกเช่นกัน

University of East Anglia แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 คณะ ดังต่อไปนี้

1. Faculty of Arts and Humanities
2. Faculty of Medicine and Health Sciences
3. Faculty of Science
4. Faculty of Social Sciences

          Faculty of Arts and Humanities มีหลักสูตรที่ติดอันดับ Top 20 ของอังกฤษหลายหลักสูตรเช่นกัน โดยหลักสูตรที่ติดอันดับ Top 20 ของอังกฤษได้แก่
History: BA History https://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/ba-history
นอกจากนี้ UEA ยังเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตร MA Landscape History: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/ma-landscape-history และหลักสูตรอื่น ที่น่าสนใจได้แก่
BA History of Art: https://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/ba-history-of-art
BA Film and Television Studies (with a Foundation Year): http://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/ba-film-and-television-studies-with-a-foundation-year
MA Film Studies: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/ma-film-studies
MA International Relations: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/ma-international-relations
MA Applied Translation Studies: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/ma-applied-translation-studies

          Faculty of Medicine and Health Sciences เป็นคณะแพทย์ที่ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อสุขภาพระดับโลก คณะแพทย์ของ UEA เน้นการเรียนแบบ Problem Based Learning (PBL) ซึ่งแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ภาควิชาได้แก่ School of Health Sciences และ Norwich Medical School และมีหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้
 MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) Medicine with a Foundation Year: https://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/mbbs-medicine-with-a-foundation-year
MClinEd Clinical Education: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/mce-clinical-education
MSc Health Economics: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/msc-health-economics
BSc Occupational Therapy: https://www2.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/bsc-occupational-therapy?_ga=2.11263152.545395804.1507514180-20042525.1485342854
BSc Physiotherapy: https://www2.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/bsc-physiotherapy?_ga=2.11263152.545395804.1507514180-20042525.1485342854
BSc Speech and Language Therapy: https://www2.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/bsc-speech-and-language-therapy?_ga=2.243568769.5420042525.14853428545395804.1507514180-

          Faculty of Science มีหลักสูตรหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ รวมถึงงานวิจัยของที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติกว่า 84% นอกจากนี้ งานวิจัยยังได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมกว่า 90% หลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่
BSc Actuarial Sciences: https://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/bsc-actuarial-sciences
BSc Applied Computing Science with a Foundation Year: https://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/bsc-applied-computing-science-with-a-foundation-year
BSc Computing Science: https://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/bsc-computing-science
MSc Advanced Computing Science: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/msc-advanced-computing-science
BEng Energy Engineering: https://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/energy-engineering-beng
MEng Energy Engineering: https://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/energy-engineering-meng

          Faculty of Social Sciences คณะที่มีศิษย์เก่าเป็นข้าราชาการและนักการเมืองระดับนานาชาติหลายคน ด้วยคุณสมบัติของคณะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาอย่างเต็ม คณะนี้มีหลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่
LL.M: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/llm-master-of-laws
LL.M International Commercial and Business Law: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/llm-international-commercial-and-business-law
LL.M International Trade Law: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/llm-international-trade-law
ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร ได้รับการรับรองจาก สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) แล้ว เมื่อมีนาคม 2560

และหลักสูตรที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่

BSc Accounting and Finance: https://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/bsc-accounting-and-finance
BSc Accounting and Management: https://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/bsc-accounting-and-management
BSc Psychology: https://www.uea.ac.uk/study/undergraduate/degree/detail/bsc-psychology
MSc Cognitive Neuroscience: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/msc-cognitive-neuroscience
MSc Social Psychology: https://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/taught-degree/detail/msc-social-psychology
MBA: https://www.uea.ac.uk/norwich-business-school/mba-programme/full-time

Entry Requirement

ระดับปริญญาตรี
1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และหลักสูตร Foundation
2. ต้องมีผลสอบ IELTS UKVI 6.0 (แต่ละ Skills ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)

ระดับปริญญาโท
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี GPA 2.70 ขึ้นไป
2. ต้องมีผลสอบ IELTS UKVI 6.5 (แต่ละ Skills ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)
3. นักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อหลักสูตร MBA จะต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

สถานที่ตั้งของ University of East Anglia
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Norwich ซึ่งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอน สามารถเดินทางได้ด้วยรถส่วนตัว รถไฟ เครื่องบิน หรือรถโดยสารได้อีกด้วย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง นอกจากนี้ Norwich ยังเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและน่าดึงดูดใจสำหรับนักท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่ง shopping 1 ใน 10 อังกฤษอีกด้วย

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *