บริการจากเกทแอนด์โก จะช่วยให้การเรียนต่ออังกฤษของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ

UK Education Consultancy

เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเรียนต่ออังกฤษ และคติของเรา คือช่วยให้นักเรียนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อสถาบันการศึกษาที่เหมาะสม เพราะเราเข้าใจว่า การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่ออนาคตเป็นอย่างมาก เราสามารถแนะนำ ให้ข้อมูล และดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณได้ทุกมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา ในสหราชอาณาจักร จึงมั่นใจได้ว่า เรามุ่งเน้นแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ

UK Boarding Schools

โรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร

ระบบการศึกษาของอังกฤษ เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งจะเป็นการเรียนที่เข้มข้น เน้นความรู้ในเชิงลึกตามสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ โดยการเรียนในระดับมัธยม จะมีการเลือกเรียนเพียงไม่กี่วิชาเท่านั้น ทำให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการศึกษาอย่างเต็มที่ และเติบโตเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในอนาคต

ระบบการเรียนในหลักสูตรมัธยม จะเป็นหลักสูตร GCSE และ A-Level ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร ได้มีนักเรียนจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยโรงเรียนจะมีทั้งรูปแบบที่เป็น Traditional Boarding School หรือเป็นโรงเรียนในแบบอังกฤษดั้งเดิม และโรงเรียนที่เป็น International School สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ หรือแม้กระทั่งในบางโรงเรียน ก็มีทั้งสองรูปแบบเพื่อสามารถรองรับนักเรียนที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน

โรงเรียนทั้งหมดในสหราชอาณาจักรที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติ ปัจจุบันมีจำนวนมาก โดยส่วนมากจะเป็นโรงเรียนเอกชน ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของรัฐบาล ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีจุดเด่นและลักษณะที่แตกต่างกัน อีกทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครก็ยังมีความยากง่ายแตกต่างกันด้วย อีกทั้งการเรียนในระดับมัธยม ต้องคำนึงถึงลักษณะนิสัยและเป้าหมายของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อให้สามารถเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมอย่างแท้จริงได้

เกทแอนด์โก จึงรวบรวมข้อมูลของแต่ละโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีความสนใจเรียนต่อระดับมัธยม และคุณสามารถติดต่อทีมงานของเรา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของคุณมากที่สุด

A-Z

Cardiff Metropolitan University

Cardiff Metropolitan University ก่อตั้งในปี ค.ศ 1865 เดิมชื่อ Cardiff School of Art & Design ต่อมาในปี ค.ศ 2011 จึงเปลี่ยนเป็น Cardiff Metropolitan University มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนใน 4 คณะได้แก่ Cardiff School of Art & Design Cardiff School of Education Cardiff School of Health Science Cardiff School of Management Cardiff School of Sport โดยที่โดดเด่นได้แก่ Cardiff School of Art & Design โดยมีความร่วมมือกับ Samsung...
Continue Reading

City, University of London

City, University of London ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 1894 ใช้ชื่อว่า the Northampton Institute ก่อนจะเลื่อนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี ค.ศ 1966 ใช้ชื่อว่า City University, London และเข้าร่วมกลุ่มมหาวิทยาลัย University of London เมื่อปี 2016 และเปลี่ยนชื่อเป็น City, University of London City, University มหาวิทยาลัยแรกในลอนดอนที่เปิดการเรียนการสอนด้านกฎหมาย และยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ที่เปิดการเรียนการสอนด้าน Aeronautical และยังมี Aeronautical Laboratory ซึ่งเริ่มการเรียนการสอนด้านนี้ในปี ค.ศ 1909 และเฉลิมฉลอง 100 ปี ของการก่อตั้งภาควิชาไปเมื่อปี 2009 มหาวิทยาลัยยังมีการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขา Air Transport Industry ที่   ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งยังมีนักศึกษากระจายไปตามสาขาต่างๆ อาทิเช่น...
Continue Reading

Coventry University

มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 1843 โดยมีฐานะเป็นวิทยาลัยศิลปะ เดิมชื่อ Lanchester Polytechnic ในปี ค.ศ 1987 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Coventry Polytechnic และต่อมาได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี ค.ศ 1992 ซึ่งปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีความโดดเด่นในสาขา Architecture Building and Town and Country Planning Media & Film Studies Nursing and Midwifery และ Social Work และยังมีอีกสาขาที่น่าสนใจ ได้แก่ Disaster management และ ethical hacking มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงด้าน Art & Design โดยในปี 2016 มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 15 ในหลายๆ สาขา อาทิเช่น Building and...
Continue Reading

Cranfield University

มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น ไม่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยเน้นสาขา Science, Technology และ Management เดิมมหาวิทยาลัยเป็น The College of Aeronautics ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ 1946 และมหาวิทยาลัยจึงมีชื่อเสียงด้าน Aeronautics และยังตั้งอยู่ในฐานทัพเก่าของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร จึงมีชื่อเสียงด้านสาขานี้โดยเฉพาะ ในปีค.ศ 1967 มหาวิทยาลัยได้เปิด School of Management ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง Business School ที่มีชื่อเสียง และในปีค.ศ 2017 Business School จะมีอายุครบ 50 ปี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย มีชื่อเสียงด้าน Aircraft research และมีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันป้องกันสหราชอาณาจักรอีกด้วย
Continue Reading

Heriot-Watt University

Heriot-Watt University หลาย ๆ มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร มีรากฐานเดิมมาจากโรงเรียนศิลปะ Heriot-Watt University ก็เช่นกัน ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ 1821 โดยใช้ชื่อว่า The School of Arts of Edinburgh แต่เริ่มแรกนั้น เน้นการสอนด้านภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับชาวเอดินเบอระ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Watt Institution and School of Arts ในปี ค.ศ 1852 และได้เพิ่มการสอนสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากนั้นจึงได้มีการเลื่อนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ 1966 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยยังมีคณะที่โดดเด่น ได้แก่ School of Energy, Geoscience, Infrastructure and Society ซึ่งมีสาขาวิชา Petroleum engineering and renewable energy technology ที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่ง...
Continue Reading

Middlesex University

Middlesex University           Middlesex University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ได้ลอนดอน และยังถือว่า มหาวิทยาลัยยุคใหม่ ที่ได้อันดับสูงสุดของลอนดอนอีกเช่นกัน โดย Middlesex University ได้รับรางวัล Silver Award จาก Teaching Excellence Framework 2017 ด้านการเรียนการสอนนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเน้นการไปที่หลักสูตรที่เน้นการนำไปใช้ในอาชีพจริง ถึงแม้ว่า Middlesex University จะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า เป็นมหาวิทยาลัยเปิดใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยในยุคโมเดิร์น แต่หากย้อนประวัติกันอย่างจริงจังแล้ว จะพบว่ามหาวิทยาลัยมีประวัติย้อนหลังไปเกือบ 140 ปี (ค.ศ 1870) เริ่มแรกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูผู้หญิง (St Katherine's College) และได้รวมตัวกับวิทยาลัยเฉพาะทางอื่น ๆ อีก 7 แห่ง และเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี ค.ศ 1992 Middlesex University มีการเรียนการสอนใน 3 คณะหลักได้แก่ Faculty of Arts...
Continue Reading
1 2 3 4

บริการสมัครเรียน

ระบบการศึกษาของอังกฤษ

เรียนต่อมัธยมในอังกฤษ

เรียนภาษาช่วงปิดภาคเรียน

Let us be a part of your success