บริการจากเกทแอนด์โก จะช่วยให้การเรียนต่ออังกฤษของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ

UK Education Consultancy

เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเรียนต่ออังกฤษ และคติของเรา คือช่วยให้นักเรียนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อสถาบันการศึกษาที่เหมาะสม เพราะเราเข้าใจว่า การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่ออนาคตเป็นอย่างมาก เราสามารถแนะนำ ให้ข้อมูล และดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณได้ทุกมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา ในสหราชอาณาจักร จึงมั่นใจได้ว่า เรามุ่งเน้นแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ

UK Boarding Schools

โรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร

ระบบการศึกษาของอังกฤษ เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งจะเป็นการเรียนที่เข้มข้น เน้นความรู้ในเชิงลึกตามสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ โดยการเรียนในระดับมัธยม จะมีการเลือกเรียนเพียงไม่กี่วิชาเท่านั้น ทำให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการศึกษาอย่างเต็มที่ และเติบโตเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในอนาคต

ระบบการเรียนในหลักสูตรมัธยม จะเป็นหลักสูตร GCSE และ A-Level ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร ได้มีนักเรียนจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยโรงเรียนจะมีทั้งรูปแบบที่เป็น Traditional Boarding School หรือเป็นโรงเรียนในแบบอังกฤษดั้งเดิม และโรงเรียนที่เป็น International School สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ หรือแม้กระทั่งในบางโรงเรียน ก็มีทั้งสองรูปแบบเพื่อสามารถรองรับนักเรียนที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน

โรงเรียนทั้งหมดในสหราชอาณาจักรที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติ ปัจจุบันมีจำนวนมาก โดยส่วนมากจะเป็นโรงเรียนเอกชน ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของรัฐบาล ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีจุดเด่นและลักษณะที่แตกต่างกัน อีกทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครก็ยังมีความยากง่ายแตกต่างกันด้วย อีกทั้งการเรียนในระดับมัธยม ต้องคำนึงถึงลักษณะนิสัยและเป้าหมายของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อให้สามารถเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมอย่างแท้จริงได้

เกทแอนด์โก จึงรวบรวมข้อมูลของแต่ละโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีความสนใจเรียนต่อระดับมัธยม และคุณสามารถติดต่อทีมงานของเรา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของคุณมากที่สุด

A-Z

Birmingham, University of

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม (University of Birmingham) ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติเมื่อ พ.ศ. 2443 จากการควบรวมโรงเรียนแพทย์ในพระราชินูปถัมภ์แห่งเบอร์มิงแฮม (Queen's College Birmingham) ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2371 กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เมสัน (Mason Science College) ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2413 ใช้เวลา 5 ปี การก่อตั้งจึงสำเร็จ ตามชื่อของโจเซีย เมสัน (Josiah Mason) นักอุตสาหกรรมชาวอังกฤษ ก่อนหน้าที่มหาวิทยาลัยจะก่อตั้งนั้นเอง ได้มีการโอนภาควิชาเคมีและภาควิชากายวิภาคเปรียบเทียบจากโรงเรียนแพทย์ จนทำให้มีการยกฐานะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เมสันเป็นวิทยาลัยอุดมศึกษาเมสัน เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2341 มีโจเซฟ เชมเบอร์เลน (Joseph Chamberlain) เป็นนายกสภาสถาบัน ไม่นานนักหลังจากการโอนย้ายส่วนงาน สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ควบรวมทั้งสองสถาบันเข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2443 ในด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่โดดเด่น โดยมหาวิทยาลัยที่ตั้งของ Birmingham...
Continue Reading

Bournemouth University

Bournemouth University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1992 ถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ แต่ก็มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง มหาวิทยาลัยเคยได้รับรางวัล "University of the Year" และ "Research Project of the Year" ด้วย เดิมมหาวิทยาลัยเป็น Bournemouth Municipal College และหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอน ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการตลาด โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 7 ของสาขานี้ มหาวิทยาลัยบอร์นมัทมีพื้นที่ทำการสอนอยู่สองแห่ง คือวิทยาเขตแลนด์สดาวน์ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักวิชาสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ (School of Health and Social Care) และสำนักวิชาธุรกิจศึกษา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบอร์นมัท อีกแห่งหนึ่งคือวิทยาเขตทาลบอตซึ่งเป็นพื้นที่หลักของมหาวิทยาลัย ตั้งในเขตรอยต่อระหว่างเมืองบอร์นมัทและเมืองพูล
Continue Reading

BPP University

BPP University ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 1976 โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้เป็นสถาบันที่ฝึกสอนด้านการบัญชี และในปี ค.ศ 1992 จึงได้เปิดการสอนในสาขากฎหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีความโดดเด่น ในเรื่องการเรียนการสอนด้านการบัญชีเป็นอย่างมาก ส่วนสาขาอื่นๆ ที่โดดเด่นเช่นกัน ก็ได้แก่ management, marketing, human resources, entrepreneurship, leadership, accounting, finance, psychology และ health studies นักศึกษากว่า 30,000 จะได้รรับการฝึกเพื่อความเป็นมืออาชีพโดย  BPP Professional Education เพื่อนักศึกษาที่จบออกไปนั้น มีความเป็นมืออาชีพในด้าน  Law, Accountancy และ Finance
Continue Reading

Bradford, University of

University of Bradford ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1832 โดยมีสถานะเป็นสถาบันเทคนิคมาก่อน ก่อนจะเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีเบรดฟอร์ด และในปี ค.ศ 1966 จึงได้รับพระบรมราชานุญาต ให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัย University of Bradford มีความโดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ คือ มีการตั้ง Department of Peace Studies เป็นมหาวิทยาลัยแรกของสหราชอาณาจักร โดยภาควิชานี้ จะเน้นการเรียนการสอนด้าน a Centre of excellence in peace research, international relations, security studies, และ conflict resolution and development and peace studies. นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเป็นมหาวิทยาลัยนอกกรุงลอนดอนแห่งแรก ที่มีการมอบปริญญาสำหรับภาคพิเศษ (Part-time Degree) อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเริ่มสร้างหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อรองรับบัณฑิตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย
Continue Reading

Brighton, University of

University of Brighton ก่อตั้งในปี ค.ศ 1959 โดยใช้ชื่อว่า Brighton College of Art เริ่มแรกมีนักเรียน 110 คน และได้รับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1992 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้าน Art & Design, automotive engine design, law with accountancy, midwifery, three-dimensional design, architecture และ pharmacy นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาด้านการวิจัย มีงานด้านการวิจัยเกี่ยวกับ Business Management ทั้งยังได้รับรางวัลระดับ world leading จากผลงานวิจัยด้าน Art & Design และ automotive engine นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยด้าน, Sports Studies และ Mechanical & Aeronautical...
Continue Reading

Cambridge, University of

Cambridge, University of ประวัติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถ้าหากให้เล่าย้อน จะต้องย้อนหลังไปเกือบหนึ่งศตวรรษเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร หนึ่งในสามมหาวิทยาลัย และยังเป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยของโลก ที่ยังเปิดทำการอยู่ มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่า ที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกมากมาย อย่างเช่น Charles Darwin นักชีววิทยา, Charles Rolls ผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ Rolls-Royce, Sir Francis Bacon - นักปราชญ์ (นักวิทยาศาสตร์ นักประพันธ์ นักกฎหมาย) Sir Isaac Newton – ผู้คิดค้นกฎแรงโน้มถ่วงสากลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน Maurice Wilkins - เจ้าของรางวัลโนเบลด้านโครงสร้างดีเอ็นเอ William Thomson, 1st Baron Kelvin - นักฟิสิกส์ ผู้สร้างหน่วย Kelvin สำหรับการวัดอุณหภูมิ A. A. Milne - ประพันธ์ Winnie the Pooh...
Continue Reading
1 2 3 4

บริการสมัครเรียน

ระบบการศึกษาของอังกฤษ

เรียนต่อมัธยมในอังกฤษ

เรียนภาษาช่วงปิดภาคเรียน

Let us be a part of your success