บริการจากเกทแอนด์โก จะช่วยให้การเรียนต่ออังกฤษของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ

UK Education Consultancy

เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเรียนต่ออังกฤษ และคติของเรา คือช่วยให้นักเรียนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อสถาบันการศึกษาที่เหมาะสม เพราะเราเข้าใจว่า การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่ออนาคตเป็นอย่างมาก เราสามารถแนะนำ ให้ข้อมูล และดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณได้ทุกมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา ในสหราชอาณาจักร จึงมั่นใจได้ว่า เรามุ่งเน้นแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ

UK Boarding Schools

โรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร

ระบบการศึกษาของอังกฤษ เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งจะเป็นการเรียนที่เข้มข้น เน้นความรู้ในเชิงลึกตามสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ โดยการเรียนในระดับมัธยม จะมีการเลือกเรียนเพียงไม่กี่วิชาเท่านั้น ทำให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการศึกษาอย่างเต็มที่ และเติบโตเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในอนาคต

ระบบการเรียนในหลักสูตรมัธยม จะเป็นหลักสูตร GCSE และ A-Level ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร ได้มีนักเรียนจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยโรงเรียนจะมีทั้งรูปแบบที่เป็น Traditional Boarding School หรือเป็นโรงเรียนในแบบอังกฤษดั้งเดิม และโรงเรียนที่เป็น International School สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ หรือแม้กระทั่งในบางโรงเรียน ก็มีทั้งสองรูปแบบเพื่อสามารถรองรับนักเรียนที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน

โรงเรียนทั้งหมดในสหราชอาณาจักรที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติ ปัจจุบันมีจำนวนมาก โดยส่วนมากจะเป็นโรงเรียนเอกชน ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของรัฐบาล ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีจุดเด่นและลักษณะที่แตกต่างกัน อีกทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครก็ยังมีความยากง่ายแตกต่างกันด้วย อีกทั้งการเรียนในระดับมัธยม ต้องคำนึงถึงลักษณะนิสัยและเป้าหมายของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อให้สามารถเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมอย่างแท้จริงได้

เกทแอนด์โก จึงรวบรวมข้อมูลของแต่ละโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีความสนใจเรียนต่อระดับมัธยม และคุณสามารถติดต่อทีมงานของเรา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของคุณมากที่สุด

A-Z

Arts University Bournemouth

Arts University Bournemouth Arts University Bournemouth หรือ AUB เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดการสอนด้านศิลปะ การแสดง การออกแบบ และด้าน Media โดยเฉพาะ เดิมชื่อ The Arts University College at Bournemouth และ The Arts Institute at Bournemouth ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 1880 AUB จึงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งในอังกฤษ ที่มีการเรียนการสอนด้านการสร้างสรรค์ในด้านศิลปะทุกแขนง เดิมนั้นมีการเรียนการด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ จนกระทั้งในปี ค.ศ 1913 มีการรวมตัวกันระหว่าง Bournemouth East and Bournemouth West เป็น Bournemouth and Poole College of Art and Design เพื่อเน้นการสอนด้านศิลปะเพียงอย่างเดียว Film School...
Continue Reading

Bangor University

Bangor University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติอันยาวนาน ก่อตั้งเมื่อ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1884 เดิมชื่อ University College of North Wales (UCNW) แต่ส่วนมากจะเป็นที่รู้จักในชื่อ University of Wales, Bangor (UWB) และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Bangor University อย่างเป็นทางการเมื่อ เดือนกันยายน ค.ศ 2007 ได้รับพระบรมราชานุญาตเมื่อปีค. ศ 1885 Bangor University ขึ้นชื่อในด้านการสอน Accounting & Finance, Sport Science และ Electronic Engineering ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 50 ของ the Times UK University Guide สำหรับนักศึกษาต่างชาติทีมีปัญหาด้านภาษา นักศึกษาจะได้รับการให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยฟรี ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไวยากรณ์, คำศัพท์,...
Continue Reading

Bath Spa University

Bath Spa University มีจุดเริ่มต้นมาจาก Bath School of Art ในปี ค.ศ 1852 และในปี ค.ศ 1946 ได้ทำการเปิด Bath Teacher Training College และในปี ค.ศ 1975 ได้มีการก่อตั้ง Bath College of Higher Education และในปีค.ศ 1983 ได้มีการรวมเอา Bath Academy of Art เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง จนกระทั่งปี ค.ศ 2005 จึงได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น Bath Spa University มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ (Art and Design) โดยอยู่ในอันดับ Top 30 ประจำปี 2015 โดยการจัดอันดับของ The 2015...
Continue Reading

Bedfordshire, University of

University of Bedfordshire เกิดจากการรวมตัวกันระหว่าง University of Luton และ Bedford campus ของ De Montfort University ในปีค.ศ 2006 University of Bedfordshire เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านการวิจัยเป็นอย่างมาก โดยได้รับรางวัลระดับ world-leading ในด้านการวิจัย Earth Systems and Environmental Science; Social Work, Social Policy and Administration; English Language and Literature; and Communications, Cultural and Media Studies นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลระดับ internationally excellent ด้าน Computer Science and Informatics; และ Business and...
Continue Reading

Birkbeck, University of London

Birkbeck, University of London เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม University of London ก่อตั้งโดย George Birkbeck ในปี ค.ศ 1823 เพื่อให้เป็นสถาบันสำหรับศึกษาผู้ใหญ่ โดยมีฐานะเป็น London Mechanics’ Institute ซึ่งได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าเรียนมากถึง 2,000 คน โดยในปี ค.ศ 1885 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม University of London และตั้งแต่นั้นมา Birkbeck จึงกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยในเปิดสอนภาคพิเศษเป็นหลัก โดยเปิดทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยโดดเด่นในเรื่องการวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยได้รับการจัดอันดับในการวิจัยสาขาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ (1st), ประวัติศาสตร์ (1st), ประวัติศาสตร์ศิลป์ (2nd), ปรัชญา (6th), จิตวิทยา (5th), อาราเบีย ภาษาลาตินอเมริกัน (1st), Earth Sciences (4th), กฎหมาย...
Continue Reading

Birmingham City University

Birmingham City University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1843 โดยมีสถานะเป็น Birmingham College of Art จากนั้นในปี ค.ศ1971 ได้เปลี่ยนเป็น City of Birmingham Polytechnic จนกระทั่งได้เปลี่ยนวิทยาฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ 1992 ในด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางศิลปะและการออกแบบ โดย School of Media ถือได้ว่าเป็นอันดับ 1 ของสหราชอาณาจักร ทั้งในด้านการปฏิบัติงานจริง และด้านการสอนด้านทฤษฎี ในด้าน health and social care มหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัลระดับชาติ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้าน health and social care ยอดเยี่ยม ทั้งยังมีการรับรองโดย The Quality Assurance Agency for Higher Education ในสาขา Nursing,...
Continue Reading
1 2 3 4

บริการสมัครเรียน

ระบบการศึกษาของอังกฤษ

เรียนต่อมัธยมในอังกฤษ

เรียนภาษาช่วงปิดภาคเรียน

Let us be a part of your success