บริการจากเกทแอนด์โก จะช่วยให้การเรียนต่ออังกฤษของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ

UK Education Consultancy

เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเรียนต่ออังกฤษ และคติของเรา คือช่วยให้นักเรียนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อสถาบันการศึกษาที่เหมาะสม เพราะเราเข้าใจว่า การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่ออนาคตเป็นอย่างมาก เราสามารถแนะนำ ให้ข้อมูล และดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณได้ทุกมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา ในสหราชอาณาจักร จึงมั่นใจได้ว่า เรามุ่งเน้นแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ

Postgraduate Studies

การเรียนในระดับปริญญาโท

การเรียนต่อระดับปริญญาโท เป็นระดับชั้นที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนไทย ด้วยหลายเหตุผลทั้งในเรื่องของอายุของนักเรียนที่นับเป็นผู้ใหญ่และมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งการเรียนปริญญาโทในสหราชอาณาจักร ใช้เวลาเพียงแค่ 1 ปี แต่เป็นหลักสูตรการเรียนในแบบเข้มข้มและเฉพาะทาง เมื่อสำเร็จการศึกษานักเรียนจึงนับได้ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานั้นอย่างแท้จริง 

การศึกษาในระดับปริญญาโทของอังกฤษ นับเป็นระดับวุฒิการศึกษาระดับขั้นที่ 7 (Level 7) ของ National Qualification Framework (NQF) ซึ่งเป็นการเทียบระดับวุฒิการศึกษาในทุกรูปแบบที่มีของสหราชอาณาจักร เพื่อให้เห็นและเปรียบเทียบได้ว่าวุฒิการศึกษาใดอยู่ในระดับขั้นที่สูงกว่า ต่ำกว่า หรือเทียบเท่ากันได้

เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันไปตามสาขาวิชา และลักษณะของหลักสูตร แต่โดยทั่วไป นักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่อังกฤษ จะคุ้นเคยกับวุฒิหรือชื่อปริญญาต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ MSc (Master of Science), MA (Master of Arts), LLM (Master of Law), MBA (Master of Business Administration), MEng (Master of Engineering), MArch (Master of Architecture) และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ระยะเวลาหลักสูตร ช่วงที่เปิดรับสมัคร

โดยทั่วไป การเรียนในระดับปริญญาโทที่อังกฤษ 90% ใช้เวลา 1 ปี โดยจะมีบางหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง หรือมีการฝึกงานควบคู่ อาจจะใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อย

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร จะแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ได้แก่

 • Autumn Term – เปิดในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งจะนับเป็นเทอมใหญ่ เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ (Academic Year) ทุกมหาวิทยาลัยและทุกหลักสูตร จะเปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าในเทอมนี้ เราเรียกกันว่า September Intake 
 • Spring Term – เปิดในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี นับเป็นเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยจำนวนมากในสหราชอาณาจักร เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในเทอมนี้ ที่เรียกว่า January Intake โดยการเข้าเรียนในเทอมนี้ จะไม่มีความแตกต่างใด ๆ กับการเข้าเรียนในช่วง September เพราะเป็นการร่วมคลาสกับนักเรียนที่เริ่มหลักสูตรในเทอมเดียวกัน และจบการศึกษาพร้อมกันในเวลา 1 ปี
 • Summer Term – เปิดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นช่วงปิดภาคฤดูร้อน จึงไม่มีการรับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนในเทอมนี้

นอกจากนี้ บางมหาวิทยาลัย ยังมีการเปิดรอบพิเศษในการรับนักศึกษาใหม่นอกเหนือจาก September และ January โดยอาจจะมีการเปิดรับประมาณในเดือนเมษายน หรือ กรกฎาคม เป็นต้น

 

ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาโท 

ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาโทในสหราชอาณาจักรนั้น จะแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยดังต่อไปนี้

 • รายละเอียดของตัวหลักสูตร – หากเป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะทางเป็นพิเศษ หรือเป็นหลักสูตรที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์หรือห้องแล็ป ก็มีแนวโน้มที่ค่าเล่าเรียนจะสูงกว่าหลักสูตรทั่วไป
 • มหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน – โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาก หรือมีการจัดอันดับ Ranking อยู่ในอันดับต้น ๆ ก็จะมีค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นตามลำดับ

ข้อมูลค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโทตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2018

 • มหาวิทยาลัยระดับกลาง ค่าเล่าเรียน 11,500 – 14,500 ปอนด์ (ประมาณ 5-6 แสนบาท)
 • มหาวิทยาลัยระดับ UK Top ค่าเล่าเรียน 17,800 – 21,800 ปอนด์ (ประมาณ 7.5-9 แสนบาท)
 • มหาวิทยาลัยระดับโลก ค่าเล่าเรียน 29,000 – 67,000 ปอนด์ (ประมาณ 1.2-2.8 ล้านบาท)

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระบบการศึกษาของอังกฤษ เป็นลักษณะที่ให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ปูพื้นฐานมาตั้งแต่การเรียนในระดับมัธยม ดังนั้น หลักสูตรปริญญาของสหราชอาณาจักร จึงมีความหลากหลายและเฉพาะทางเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละสาขาวิชาจะมีหลักสูตรที่แยกย่อยออกไปอีกเป็นจำนวนมาก 

UK Subject Areas – สาขาวิชาหลัก

 • Medicine & Dentistry
 • Biological Sciences
 • Veterinary Sciences
 • Agriculture & Related Subjects
 • Physical Science
 • Mathematical Science
 • Computer Science
 • Engineering & Technology
 • Architecture, Building & Planning
 • Social, Economic & Political Studies
 • Law
 • Business & Administrative Studies
 • Librarianship & Information Science
 • Languages
 • Humanities
 • Creative Arts & Design
 • Education

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 1. เลือกหลักสูตร และมหาวิทยาลัย ที่ต้องการสมัคร
 2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครเรียน
 3. กรอกใบสมัคร และส่งเอกสารประกอบ
 4. ติดตามผลการตอบรับเข้าเรียน ซึ่งจะมี 2 ลักษณะ ได้แก่ Conditional Offer และ Unconditional Offer 
 5. ตอบรับ Offer มหาวิทยาลัยที่เราต้องการเลือกเข้าเรียน
 6. หากได้รับ Offer แบบ Conditional (มีเงื่อนไข) ต้องทำการตามเงื่อนไขให้ครบภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อที่จะได้รับการเปลี่ยน Offer เป็นแบบ Unconditional (ไร้เงื่อนไข)
 7. ชำระมัดจำค่าเล่าเรียน เพื่อทางมหาวิทยาลัยออกเอกสารสำหรับนำไปยื่นวีซ่า (CAS) 

 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

 1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน
 2. ทรานสคริปต์ ระดับปริญญาตรี
 3. ปริญญาบัตร หรือจดหมายรับรองจบการศึกษาปริญญาตรี
 4. จดหมายแนะนำตัว (Personal Statement)
 5. จดหมายรับรองจากอาจารย์ / หัวหน้างาน จำนวน 2 ท่าน (Reference Letters)
 6. ประวัติย่อ (CV / Resume)

รายชื่อมหาวิทยาลัย

เรียนภาษาที่อังกฤษ

รายชื่อโรงเรียนภาษา

ข้อมูลการสอบ IELTS

Let us be a part of your success