บริการจากเกทแอนด์โก จะช่วยให้การเรียนต่ออังกฤษของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ

UK Education Consultancy

เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเรียนต่ออังกฤษ และคติของเรา คือช่วยให้นักเรียนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อสถาบันการศึกษาที่เหมาะสม เพราะเราเข้าใจว่า การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่ออนาคตเป็นอย่างมาก เราสามารถแนะนำ ให้ข้อมูล และดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณได้ทุกมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา ในสหราชอาณาจักร จึงมั่นใจได้ว่า เรามุ่งเน้นแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ

Language Schools & Short Courses Application Service

บริการสมัครเรียนภาษาและหลักสูตรระยะสั้น

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร หรือการเรียนหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ ทั้งในแบบ Certificate หรือ Diploma เพื่อพัฒนาตนเองและเสริมสร้าง Profile ของเราให้ดีขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นการตัดสินใจซึ่งเกี่ยวข้องกับประโยชน์ที่จะได้รับและค่าเล่าเรียนที่ต้องลงทุน เราจึงเข้าใจดีว่า นักเรียนย่อมต้องมั่นใจว่าทั้งหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่เลือก เป็นสถาบันที่ดีและมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จึงมีความสำคัญมาก เพราะการรับรู้ข้อมูลที่ผิด หรือไม่เพียงพอ ก็จะทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ ที่ เกทแอนด์โก เราเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในสิ่งนี้ เราจึงมุ่งเน้นในการให้คำปรึกษาที่เป็นกลาง และมีการให้ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในส่วนของขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้าเรียนในสหราชอาณาจักรนัั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาที่มีความแตกต่างจากประเทศไทย และขั้นตอนรวมทั้งเอกสารประกอบการสมัครก็มีความแตกต่างไปจากประเทศอื่น ๆ แม้กระทั่งในสหราชอาณาจักรเอง การเรียนต่อในแต่ละหลักสูตร หรือระดับการศึกษา ก็มีขั้นตอนการสมัคร และเอกสารที่แตกต่างกัน

บริการจาก เกทแอนด์โก จึงจะช่วยให้การไปเรียนภาษา หรือหลักสูตรระยะสั้น ของคุณนั้น ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุด ให้คุณไม่ต้องกังวลกับการหาข้อมูลและดำเนินการ เราสามารถช่วยดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณ เพียงบอกเงื่อนไขและความต้องการ เราจะแนะนำสถาบันการศึกษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับคุณได้ด้วยความเป็นกลาง 

ขั้นตอนการบริการ

1. Apply
2. Visa
3. Ready to go!

ขั้นตอนแรก เกทแอนด์โก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรและโรงเรียน เพื่อเลือกสถาบันการศึกษาที่ตรงกับความต้องการ เพื่อดำเนินการ “สมัครเรียน” โดยในการเตรียมเอกสารเพื่อสมัครเรียนนั้น ทางเกทแอนด์โก จะให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียม เพื่อให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปอย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุดสำหรับคุณ

เมื่อได้รับการตอบรับเข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อย ก็มาถึงขั้นตอนการ “ขอวีซ่า” ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง แต่เป็นเรื่องง่ายสำหรับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเรา โดยเราจะช่วยเหลือในการเตรียมเอกสาร และดำเนินการทุกขั้นตอน ให้วีซ่าของคุณผ่านอย่างราบรื่น

และแล้วก็ถึงเวลาเตรียมตัวออกเดินทาง เกทแอนด์โก ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่พัก ตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งการเดินทางจากสนามบินไปยังที่พัก ทีมงานเราจะช่วยจัดเตรียม ให้คำแนะนำ และที่สำคัญ “เราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณจนกว่าจะเรียนจบ” ทุกก้าวย่างของคุณในการศึกษาต่อ จะมีเราอยู่เคียงข้างเสมอ..

แนะนำหลักสูตรและโรงเรียน

พูดคุยถึงหลักสูตรที่สนใจ Lifestyle ของคุณ เป้าหมายในอนาคต และเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำหลักสูตรและสถาบันที่ดี เหมาะสม และตรงกับความต้องการมากที่สุด

ช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารเพื่อสมัคร

แนะนำและช่วยเหลือการเตรียมเอกสารทั้งหมด ที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนหลักสูตรที่ต้องการ เราเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการสอบวัดระดับภาษา เพื่อให้คุณได้ทราบคร่าว ๆ เกี่ยวกับระดับทักษะของคุณก่อนเริ่มต้นหลักสูตรการเรียน

ดำเนินการสมัครเรียนและติดตามผล

อำนวยความสะดวกในการกรอกและส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบ รวมทั้งติดตามผล และเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้สมัคร

เลือกสถาบันเพื่อตอบรับ Offer

มาถึงขั้นตอนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องการจากทางสถาบันการศึกษา เราช่วยดำเนินการในการตอบรับ Offer เพื่อเข้าเรียน รวมถึงขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียน และประสานงานกับทางโรงเรียนในเรื่องขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ 

ดำเนินการเรื่องวีซ่า

เราช่วยเหลือแนะนำเอกสารที่ต้องเตรียม ตรวจเช็คข้อมูลบนเอกสารอย่างละเอียด โดยเฉพาะเอกสารด้านการเงิน เพื่อใช้รับรองค่าใช้จ่ายในการศึกษา รวมทั้งดำเนินการด้านวีซ่าทั้งหมด ทั้งการกรอกใบสมัคร นัดหมาย ตรวจสุขภาพ 

ช่วยเหลือในการจัดหาที่พัก

เราช่วยแนะนำที่พักแบบต่าง ๆ ทั้งหอพักของโรงเรียน หอพักเอกชนต่าง ๆ การพักกับโฮสต์แฟมิลี่ และการเดินทางไปกลับจากที่พักไปยังโรงเรียน รวมทั้งดำเนินการในการจองที่พักให้กับนักเรียน เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่พักเมื่อเดินทางไปถึง

แนะนำและจัดเตรียมการเดินทาง

เราช่วยดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน รวมทั้งจัดการเรื่องการเดินทางจากสนามบินไปยังที่พัก และให้คำแนะนำการจัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นที่ควรนำติดตัวไปด้วย

อยู่เป็นเพื่อนคุณจนเรียนจบ

ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะโดดเดี่ยว บริการของเราไม่ได้จบแค่คุณเดินทางไปถึง แต่เรายังอยู่เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นที่ปรึกษา ให้กับทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร จนกว่าคุณจะสำเร็จการศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษใน UK

เรียนหลักสูตรระยะสั้น

เรียนภาษาช่วงปิดภาคเรียน

รายชื่อโรงเรียนภาษา

Let us be a part of your success