Teacher Training Course

คอร์สเรียนสำหรับครูภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือใครที่เตรียมตัววางแผนที่จะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในอนาคต หลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษแนวทางและเทคนิคที่จำเป็นในการใช้สอนนักเรียน อีกทั้งการได้รับใบรับรองคุณภาพการสอนต่าง ๆ เช่น CELTA ของ Cambridge ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติซึ่ง CELTA  นั้นถือได้ว่าเป็นประกาศนียบัตรของครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและที่เป็นที่ยอมรับการเรียนการสอนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วโลก 

เลือกเรียนคอร์ส Teacher Training ที่ไหนดี?

St Giles International

ด้วยประสบการณ์การเรียนการสอนมากกว่า 60 ปี คอร์ส Teacher Training ของที่นี่มีหลักสูตรมากมายสำหรับครูผู้สอนที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือผู้ที่กำลังเตรียมตัวต้องการเป็นครู 

International House London

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ IH London ที่ทุกมีมีนักเรียน 8,000 คน จากทั่วโลกเข้ามาสนุกกับการเรียนรู้ กับบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าเรียนรู้และเป็นกันเองกับเพื่อน ๆ หลากหลายเชื้อชาติ 

St Giles International

ในทุก ๆ ปีนักเรียนประมาณ 14,000 คน จาก 100 ประเทศเลือก St Giles International เพื่อศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านภาษา ที่นี่ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 มีประสบการณ์กว่า 60 ปี ในการให้ความเป็นเลิศในการเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกความต้องการและจากทั่วทุกมุมโลก

คอร์ส Teacher Training ของที่นี่มีหลักสูตรมากมายสำหรับครูผู้สอนที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือผู้ที่กำลังเตรียมตัวต้องการเป็นครู อีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรของครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและที่เป็นที่ยอมรับการเรียนการสอนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วโลก 

CELTA Course
คอร์สเรียน CELTA จะช่วยพัฒนาการทักษะความมั่นใจในขณะที่ยืนสอนอยู่หน้าชั้นเรียน เทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้การสอนที่หลากหลาย  และได้รับวุฒิการศึกษาระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในการสอนภาษาอังกฤษของทุกประเทศ

Cambridge Delta
เป็นหลักสูตร TEFL ขั้นสูงสำหรับการฝึกฝนครูสอนภาษาอังกฤษ ออกแบบมาสำหรับครูที่มีประสบการณ์อยู่แล้วและต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม

Teachers of English Course
เป็นหลักสูตรการพัฒนาครูสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ต้องการปรับปรุงวิธีการสอนของตัวเง รวมถึงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองและพัฒนาความรู้สู่ระดับครูมืออาชีพ จะได้เรียนรู้เทคนิคการสอนและเรียนรู้ที่จะประเมิน ใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในตอนท้ายของหลักสูตรนักเรียนทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าชั้นเรียนและใบรับรองหลักสูตรภาษาอังกฤษของ St Giles

Teaching Knowledge Test
Cambridge TKT (Teaching Knowledge Test) คือระบบการสอบเพื่อวัดทักษะความสามารถของครูภาษาอังกฤษ การสอบนี้จะช่วยเพิ่มพูนความเชื่อมั่นของครูและเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้ด้านการสอนหลักที่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือการศึกษาผู้ใหญ่ TKT สามารถทำในขั้นตอนใดก็ได้ในอาชีพของครูและเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มสอน โดยเนื้อหาหลักประกอบด้วย 3 โมดูล ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอน การวางแผนการสอน และการจัดการกระบวนการสอน

In-service Certificate in English Language Teaching
ICELT ระบบการสอบสำหรับครูภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการสอน ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับครู โดยจะเป็นที่นิยมของครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา โดยเนื้อหาหลักประกอบด้วย 2 โมดูล คือ ภาษาที่ใช้สำหรับครูผู้สอนและระเบียบวิธีการสอน

One Day Grammar Course for TEFL trainees
หลักสูตรไวยากรณ์แบบเร่งรัดสำหรับ 1 วัน(6 ชั่วโมง) ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมครู ที่เน้นทักษะในด้านไวยากรณ์มากขึ้น หลักสูตร 6 ชั่วโมงนี้จะครอบคลุมคำศัพท์ด้านไยากรณ์และศัพท์ที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นที่สิ่งที่ทั้งนักเรียนและครูใช้ในห้องเรียน คำพูด(Part of speech) คำนาม(Nouns) กริยา(Verbs) คำคุณศัพท์(Adjectives) วิเศษณ์(Adverbs) และ tense ต่าง ๆ

Cambridge CELTA Courses Full Time

St Giles สาขา Brightonค่าเล่าเรียนทั้งหมด 56,364 บาท
8 ม.ค. - 2 ก.พ. 61
14 พ.ค. - 8 มิ.ย. 6124 ก.ย. - 19 ต.ค. 61
5 ก.พ. - 2 มี.ค. 6111 มิ.ย. - 6 ก.ค. 6122 ต.ค. - 16 พ.ย. 61
12 มี.ค. - 6 เม.ย. 61
9 ก.ค. - 3 ส.ค. 6119 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61
9 เม.ย. - 4 พ.ค. 6120 ส.ค. - 14 ก.ย. 61
St Giles สาขา London Centralค่าเล่าเรียนทั้งหมด 56,364 บาท
26 ก.พ. - 23 มี.ค. 61
6 ส.ค. - 31 ส.ค. 6119 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61
4 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 618 ต.ค. - 2 พ.ย. 61

Part-time CELTA Courses

St Giles สาขา London Centralค่าเล่าเรียนทั้งหมด 56,364 บาท
8 ก.ย. - 29 พ.ย. 61เรียนคลาสภาคค่ำทุก ๆวันเสาร์, วันอังคารและพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ ทั้งหมด 12 สัปดาห์และหยุด 1 สัปดาห์

Part-time CELTA Courses

St Giles สาขา London Centralค่าเล่าเรียนทั้งหมด 2,730 บาท  
13 ม.ค. 6111 พ.ค. 6121 ก.ค. 618 ก.ย. 61
IH london

International House London

International House London เป็นโรงเรียนสอนภาษาและเป็นที่รู้จักดีโดยมีประสบการณ์กว่า 50 ปีในการจัดหาหลักสูตรด้านภาษาและหลักสูตรสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีขนาดกว้างขวางและมีอุปกรณ์ครบครันตั้งอยู่ใกล้ Covent Garden และยังเป็นเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ International House World Organisation

ในแต่ละปีจะมีนักศึกษามากกว่า 8,000 คน จาก 150 ประเทศหมุนเวียนเข้ามาสนุกกับการเรียนรู้ในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ความเป็นกันเองและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของที่นี่ โดยเฉพาะคอร์สเรียนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ Teacher Training ที่มีให้เลือกหลากหลาย ตามระดับความสามารถและความต้องการของเรา

Full-time Continuing Professional Development (CPD)
หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง(CPD) แบบเต็มเวลาของเรา ได้แก่ DELTA, CERT IBET และ Business Tractor Trainer Trainer (BCTC) หลักสูตร CPD แบบเต็มเวลาเรียนจะตั้งอยู่ที่กลางกรุงลอนดอน ระยะเวลาของหลักสูตรแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกไว้ แต่ส่วนมากจะสอนตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีหลักสูตรสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษที่ทำงานในต่างประเทศรวมถึงหลักสูตรเทคนิคและทฤษฎีการปฏิบัติในห้องเรียนของ ELT

Part-time Continuing Professional Development
หลักสูตร CPD (Part-time Continuing Professional Development) ประกอบด้วยหลักสูตรพิเศษสำหรับครูสอนภาษาที่ยังไม่รู้จักการสอนหลักสูตรการฝึกอบรมทางวัฒนธรรม หลักสูตร CPD แบบไม่เต็มเวลาจะมีขึ้นที่โรงเรียนสอนภาษาของเราใน Covent Garden London ส่วนใหญ่จะสอนระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยมีการปรับปรุงภาษาและระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับครูซึ่งจะมีขึ้นในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ติดต่อกัน 4 วันเวลา 09.00 น. – 13.00 น. และ 14.00 น. – 16.00 น.

IH London International คอร์สเรียน Teacher Training 

คอร์สเรียนค่าเล่าเรียนทั้งหมด
Full-time CELTA 63,000 บาท
Part-time CELTA 65,100 บาท
Blended CELTA 63,000 บาท
CLIL29,820 บาท
Teaching Young Learners29,820 บาท
Life in Britain32,130 บาท
Practical Teacher29,820 บาท
Current Trends29,820 บาท
Technology for Teachers10,500 บาท
Cert IBET51,240 บาท
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

Let us be a part of your success

Let us be a part of your success

Leave a Reply