Teacher Training Course

คอร์สเรียนสำหรับครูภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือใครที่เตรียมตัววางแผนที่จะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในอนาคต หลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษแนวทางและเทคนิคที่จำเป็นในการใช้สอนนักเรียน อีกทั้งการได้รับใบรับรองคุณภาพการสอนต่าง ๆ เช่น CELTA ของ Cambridge ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติซึ่ง CELTA  นั้นถือได้ว่าเป็นประกาศนียบัตรของครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและที่เป็นที่ยอมรับการเรียนการสอนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วโลก 

เลือกเรียนคอร์ส Teacher Training ที่ไหนดี?

St Giles International

ด้วยประสบการณ์การเรียนการสอนมากกว่า 60 ปี คอร์ส Teacher Training ของที่นี่มีหลักสูตรมากมายสำหรับครูผู้สอนที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือผู้ที่กำลังเตรียมตัวต้องการเป็นครู 

International House London

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ IH London ที่ทุกมีมีนักเรียน 8,000 คน จากทั่วโลกเข้ามาสนุกกับการเรียนรู้ กับบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าเรียนรู้และเป็นกันเองกับเพื่อน ๆ หลากหลายเชื้อชาติ 

St Giles International

ในทุก ๆ ปีนักเรียนประมาณ 14,000 คน จาก 100 ประเทศเลือก St Giles International เพื่อศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านภาษา ที่นี่ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 มีประสบการณ์กว่า 60 ปี ในการให้ความเป็นเลิศในการเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกความต้องการและจากทั่วทุกมุมโลก

คอร์ส Teacher Training ของที่นี่มีหลักสูตรมากมายสำหรับครูผู้สอนที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือผู้ที่กำลังเตรียมตัวต้องการเป็นครู อีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรของครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและที่เป็นที่ยอมรับการเรียนการสอนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วโลก 

CELTA Course
คอร์สเรียน CELTA จะช่วยพัฒนาการทักษะความมั่นใจในขณะที่ยืนสอนอยู่หน้าชั้นเรียน เทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้การสอนที่หลากหลาย  และได้รับวุฒิการศึกษาระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในการสอนภาษาอังกฤษของทุกประเทศ

Cambridge Delta
เป็นหลักสูตร TEFL ขั้นสูงสำหรับการฝึกฝนครูสอนภาษาอังกฤษ ออกแบบมาสำหรับครูที่มีประสบการณ์อยู่แล้วและต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม

Teachers of English Course
เป็นหลักสูตรการพัฒนาครูสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ต้องการปรับปรุงวิธีการสอนของตัวเง รวมถึงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองและพัฒนาความรู้สู่ระดับครูมืออาชีพ จะได้เรียนรู้เทคนิคการสอนและเรียนรู้ที่จะประเมิน ใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในตอนท้ายของหลักสูตรนักเรียนทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าชั้นเรียนและใบรับรองหลักสูตรภาษาอังกฤษของ St Giles

Teaching Knowledge Test
Cambridge TKT (Teaching Knowledge Test) คือระบบการสอบเพื่อวัดทักษะความสามารถของครูภาษาอังกฤษ การสอบนี้จะช่วยเพิ่มพูนความเชื่อมั่นของครูและเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้ด้านการสอนหลักที่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือการศึกษาผู้ใหญ่ TKT สามารถทำในขั้นตอนใดก็ได้ในอาชีพของครูและเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มสอน โดยเนื้อหาหลักประกอบด้วย 3 โมดูล ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอน การวางแผนการสอน และการจัดการกระบวนการสอน

In-service Certificate in English Language Teaching
ICELT ระบบการสอบสำหรับครูภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการสอน ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับครู โดยจะเป็นที่นิยมของครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา โดยเนื้อหาหลักประกอบด้วย 2 โมดูล คือ ภาษาที่ใช้สำหรับครูผู้สอนและระเบียบวิธีการสอน

One Day Grammar Course for TEFL trainees
หลักสูตรไวยากรณ์แบบเร่งรัดสำหรับ 1 วัน(6 ชั่วโมง) ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมครู ที่เน้นทักษะในด้านไวยากรณ์มากขึ้น หลักสูตร 6 ชั่วโมงนี้จะครอบคลุมคำศัพท์ด้านไยากรณ์และศัพท์ที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นที่สิ่งที่ทั้งนักเรียนและครูใช้ในห้องเรียน คำพูด(Part of speech) คำนาม(Nouns) กริยา(Verbs) คำคุณศัพท์(Adjectives) วิเศษณ์(Adverbs) และ tense ต่าง ๆ

Cambridge CELTA Courses Full Time

[table id=29 /]

[table id=30 /]

Part-time CELTA Courses

[table id=31 /]

Part-time CELTA Courses

[table id=32 /]

IH london

International House London

International House London เป็นโรงเรียนสอนภาษาและเป็นที่รู้จักดีโดยมีประสบการณ์กว่า 50 ปีในการจัดหาหลักสูตรด้านภาษาและหลักสูตรสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีขนาดกว้างขวางและมีอุปกรณ์ครบครันตั้งอยู่ใกล้ Covent Garden และยังเป็นเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ International House World Organisation

ในแต่ละปีจะมีนักศึกษามากกว่า 8,000 คน จาก 150 ประเทศหมุนเวียนเข้ามาสนุกกับการเรียนรู้ในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ความเป็นกันเองและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของที่นี่ โดยเฉพาะคอร์สเรียนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ Teacher Training ที่มีให้เลือกหลากหลาย ตามระดับความสามารถและความต้องการของเรา

Full-time Continuing Professional Development (CPD)
หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง(CPD) แบบเต็มเวลาของเรา ได้แก่ DELTA, CERT IBET และ Business Tractor Trainer Trainer (BCTC) หลักสูตร CPD แบบเต็มเวลาเรียนจะตั้งอยู่ที่กลางกรุงลอนดอน ระยะเวลาของหลักสูตรแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกไว้ แต่ส่วนมากจะสอนตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีหลักสูตรสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษที่ทำงานในต่างประเทศรวมถึงหลักสูตรเทคนิคและทฤษฎีการปฏิบัติในห้องเรียนของ ELT

Part-time Continuing Professional Development
หลักสูตร CPD (Part-time Continuing Professional Development) ประกอบด้วยหลักสูตรพิเศษสำหรับครูสอนภาษาที่ยังไม่รู้จักการสอนหลักสูตรการฝึกอบรมทางวัฒนธรรม หลักสูตร CPD แบบไม่เต็มเวลาจะมีขึ้นที่โรงเรียนสอนภาษาของเราใน Covent Garden London ส่วนใหญ่จะสอนระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยมีการปรับปรุงภาษาและระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับครูซึ่งจะมีขึ้นในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ติดต่อกัน 4 วันเวลา 09.00 น. – 13.00 น. และ 14.00 น. – 16.00 น.

IH London International คอร์สเรียน Teacher Training 

[table id=33 /]

ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

[wpforms id=”5353″ title=”false” description=”false”]

Let us be a part of your success

Let us be a part of your success

Leave a Reply