Regent English Language Training

สถาบันสอนภาษาชั้นนำ เป็นที่ยอมรับจากนักเรียนทั่วโลก

Regent English Language Training

สถาบันสอนภาษาชั้นนำ เป็นที่ยอมรับจากนักเรียนทั่วโลก

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่ Regent English Language Training

รับรองคุณภาพจาก Cambridge

การเรียนการสอนมากกว่า 50 ปี ด้วยหลักสูตรคุณภาพรับรองโดย Cambridge ที่ได้รับการยอมรับจากมหาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก

จุดเริ่มต้นที่ดี

ประกาศนียบัตรสำหรับวัดผลทักษะด้านภาษาอังกฤษ ที่ใครหลายคนอยากมีไว้ในครอบครอง เพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีในอนาคต ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพัฒนาตัวเองเป็นอันดับแรก

สาขาทั่วราชอาณาจักร

Regent มีสาขาทั่วราชอาณาจักร ที่แต่ละสาขาตั้งอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางที่สะดวกสบาย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่ Regent English Language Training

รับรองคุณภาพจาก Cambridge

การเรียนการสอนมากกว่า 50 ปี ด้วยหลักสูตรคุณภาพรับรองโดย Cambridge ที่ได้รับการยอมรับจากมหาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก

จุดเริ่มต้นที่ดี

ประกาศนียบัตรสำหรับวัดผลทักษะด้านภาษาอังกฤษ ที่ใครหลายคนอยากมีไว้ในครอบครอง เพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีในอนาคต ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพัฒนาตัวเองเป็นอันดับแรก

สาขาทั่วราชอาณาจักร

Regent มีสาขาทั่วราชอาณาจักร ที่แต่ละสาขาตั้งอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางที่สะดวกสบาย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Regent English Language Training

สถาบันสอนภาษาชั้นนำ เป็นที่ยอมรับจากนักเรียนทั่วโลก

Regent English Language Training

สถาบันสอนภาษาชั้นนำ เป็นที่ยอมรับจากนักเรียนทั่วโลก

เรียนคอร์สเรียนกับ Regent ที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปจากเดิม พัฒนาตัวเราให้ดีกว่า ทักษะที่เหนือกว่าคนอื่นด้วยความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่ช่วยให้เราเหนือกว่าคนอื่นเพื่อที่จะได้รับโอกาสในหน้าที่การงานที่ดี การเรียนต่อในระดับกาศศึกษาที่สูงกว่า ไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเป็นอะไรที่นี่จะช่วยให้เราเข้าไกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรคอร์สเรียนที่เป็นเอกลักษณ์และคณาจารย์ที่ระดับมืออาชีพที่จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าเรียนเป็นอย่างมาก

งานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนนั้นครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่จะได้มีส่วนร่วมด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสอนทำให้นักเรียนได้พัฒนาความสัมพันธ์ ความสามัคคี และรู้จักกันมากขึ้น

นักเรียนที่นี่จะได้รับการพัฒนาความเชื่อในเชิงบวก คิดบวกมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเอง ความสามารถในพัฒนาทางด้านภาษาและในรูปแบบอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา โดยเทคนิคที่ใช้จะทำให้นักเรียนรับรู้ตัวตนของตัวเอง เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น

คอร์สเรียน

โรงเรียนสอนภาษาคุณภาพ จุดเริ่มต้นสู่มืออาชีพ

นักเรียนที่นี่จะได้รับการพัฒนาความเชื่อในเชิงบวก คิดบวกมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเอง ความสามารถในพัฒนาทางด้านภาษาและในรูปแบบอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา โดยเทคนิคที่ใช้จะทำให้นักเรียนรับรู้ตัวตนของตัวเอง เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น

English World

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับชีวิตประจำวันหรือการใช้สื่อสารกันในองค์กร

Cambridge Exam Preparation

คอร์สเตรียมสอบ Cambridge Exam เพื่อประกาศนียบัตรในการสานต่ออนาคตที่ดีกว่า

IELTS Exam Preparation

คอร์สเตรียมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ IELTS 

Specialist Courses

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญในด้านเฉพาะพิเศษ

TOEFL Preparation

คอร์สเตรียมสอบ TOEFL ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน 

Mini Group Courses

คอร์สภาษาอังกฤษขนาดเล็กหลักสูตร English World ที่ช่วยให้การเรียนการสอนเข้มข้นขึ้น 

Individual Tuition

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษส่วนตัวแบบตัวต่อตัว ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน 

Home Tuition

คอร์สเรียนส่วนตัวโดยผู้สอนไปหาที่บ้านเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

คอร์สเรียน

โรงเรียนสอนภาษาคุณภาพ จุดเริ่มต้นสู่มืออาชีพ

นักเรียนที่นี่จะได้รับการพัฒนาความเชื่อในเชิงบวก คิดบวกมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเอง ความสามารถในพัฒนาทางด้านภาษาและในรูปแบบอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา โดยเทคนิคที่ใช้จะทำให้นักเรียนรับรู้ตัวตนของตัวเอง เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น

English World

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับชีวิตประจำวันหรือการใช้สื่อสารกันในองค์กร

Cambridge Exam Preparation

คอร์สเตรียมสอบ Cambridge Exam เพื่อประกาศนียบัตรในการสานต่ออนาคตที่ดีกว่า

IELTS Exam Preparation

คอร์สเตรียมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ IELTS 

Specialist Courses

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญในด้านเฉพาะพิเศษ

TOEFL Preparation

คอร์สเตรียมสอบ TOEFL ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน 

Mini Group Courses

คอร์สภาษาอังกฤษขนาดเล็กหลักสูตร English World ที่ช่วยให้การเรียนการสอนเข้มข้นขึ้น 

Individual Tuition

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษส่วนตัวแบบตัวต่อตัว ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน 

Home Tuition

คอร์สเรียนส่วนตัวโดยผู้สอนไปหาที่บ้านเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

English World

คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่มีการทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษด้านการงานหรือในองค์กร 

 • เพิ่มพูนความรู้ทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • กำหนดเป้าหมายและอนาคตของเราด้วยการสอนแบบตัวต่อตัว
 • ยกระดับทักษะชีวิตของเราด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 • จำนวน 12 คนต่อคลาสเรียนที่มีนักเรียนจากต่างชาติหลายประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ English World ของ Regent ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและรวมไปถึงในอนาคตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ มีการฝึกทักษะภาษาที่จำเป็นต้องใช้ในที่ทำงานเช่น การออกเสียง แกรมม่า คำศัพท์เฉพาะภายในองค์กรที่เราจะต้องเจอรวมไปถึงทักษะที่จำเป็นอย่างการพูด อ่าน เขียน ภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบที่จำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานและประสบความสำเร็จในอนาคต

Cambridge Exam Preparation

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
 • บรรลุผลสอบเกินระดับที่ตั้งเป้าไว้และพัฒนามุมมองต่ออาชีพในอนาคต
 • รับประกับความก้าวหน้าทางด้านภาษาอังกฤษระดับคุณภาพ

ประกาศนียบัตร Cambridge English ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับโลกของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยผู้คนกว่าสองล้านคนต่อปีที่มีประกาศนียบัตรนี้ไว้ครอบครอง และได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย บริษัทหลายที่จำนวนมากกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก ใบรับรองนี้แสดงคุณสมบัติครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อพิสูจน์ความสามารถทางภาษาของคุณอย่างถูกต้อง

IELTS Exam Preparation

 • สร้างความมั่นใจในทุกด้านของการสอบ
 • ได้แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเต็มที่
 • เพิ่มความรู้ด้านคำศัพท์และสำนวนต่าง ๆ
 • ใช้ไวยากรณ์และไวยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ-เอาชนะความวิตกกังวลในการเผชิญหน้ากับการสอบผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้น

คอร์สเตรียมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ IELTS  มีบทเรียนพิเศษสำหรับการเตรียมตัวสอบและทักษะภาษาอังกฤษรวมถึงบทเรียนพิเศษที่ใช้ในการสอบ IELTS และทักษะการสอบพร้อมกับการฝึกซ้อมเป็นรายบุคคลต่อสัปดาห์ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการสอบที่จำเป็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นจุดแข็ง ความต้องการ และเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจน  ซึ่งการทดสอบนั้นจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญ ฟัง อ่าน เขียนและพูด ซึ่งการสอบพูดนั้นจะเป็นการสอบพูดแบบตัวต่อตัวกับผู้ทดสอบที่ได้รับการรับรอง

Specialist Courses

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญในด้านเฉพาะพิเศษได้แก่

 • การบิน(Aviation English)
 • กฎหมาย(Legal English)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการผู้นำ(English for Leadership)
 • ฝึกอบรมครู(Teacher Training )
 • ศิลปะวรรณคดีและวัฒนธรรม(Arts, Literature and Culture)  

คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เชี่ยวชาญการบิน(Language Improvement for Aviation Professionals)
เหมาะสำหรับนักบิน ผู้ควบคุมท่าอากาศยานการบิน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานการบิน คลาสเรียน 20-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึง 5 คลาสเรียนตัวต่อตัวต่อสัปดาห์ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เข้าถึงเป้าหมายที่ต้องการได้สูงสุด หลักสูตรประกอบไปด้วยการพัฒนาทักษะด้าน ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง ทักษะการสื่อสารด้วยการพูด วิเคราะห์ภาษา โดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้ด้านการบินโดยเฉพาะ

TOEFL Preparation

คอร์สเตรียมสอบ TOEFL ซึ่งจะทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของเราด้วย 4 หัวข้อหลักคือการฟัง พูด อ่าน เขียน แต่ละส่วนจะมีคะแนนละ 30 คะแนน คะแนนเต็มคือ 120 คะแนน ซึ่งการสอบ TOEFL นี้เป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆทั่วโลกกว่า 9,000 แห่ง และเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมสอบ iBT

 • สร้างความมั่นใจในทุกด้านของการสอบ
 • ได้แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเต็มที่
 • เพิ่มความรู้ด้านคำศัพท์และสำนวนต่าง ๆ
 • สามารถใช้ไวยากรณ์และไวยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ-เอาชนะความวิตกกังวลในการเผชิญหน้ากับการทดสอบด้วยการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและวางแผนเตรียมตัวอย่างดี

Mini Group Courses

 • กลุ่มเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยลง เพื่อเข้าถึงการสอนที่มากขึ้น
 • พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการงานในอนาคต
 • เพิ่มความมั่นใจและความมุ่งมั่นมากขึ้น

คอร์สภาษาอังกฤษขนาดเล็กที่ช่วยให้การเรียนการสอนเข้มข้นขึ้น โดยจะเรียนหลักสูตรคล้ายกับคอร์ส English World ที่มีจำนวนนักเรียนต่อคลาสไม่เกิน 6 คน โดยคลาสเป็นช่วงเช้า เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความทะเยอทะยาน เช่น ผู้ที่มีทักษะอังกฤษพื้นฐานมาบ้างแล้ว นักธุรกิจวัยทำงาน เป็นต้น

Individual Tuition

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษส่วนตัวแบบตัวต่อตัว เลือกได้ภายใน 1 สัปดาห์จะเรียน 30, 25, 20, 15 ชั่วโมง เพื่อความเข้มข้นในการเรียนมากที่สุด คอร์สที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน ครูผู้สอนสามารถโฟกัสสิ่งที่นักเรียนต้องการได้ในทุก ๆ คลาส อีกทั้งยังแนะแนวทางเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดของตัวเองอีกด้วย

Home Tuition

คอร์สเรียนส่วนตัวที่มีผู้สอนไปหาถึงที่บ้าน โดยหลักสูตรการเรียนจะเข้มข้นมากเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น แต่ละหลักสูตรจะมีการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคนทำให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนกับครูที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเข้ากับจุดหมายของนักเรียน  เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการพัฒนาสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 • คอร์สเรียนที่ถูกออกแบบมาตามจุดประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน
 • เรียนตัวต่อตัวกับครูในที่พักอาศัยส่วนตัวเพื่อพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
 • การเรียนการสอนจะดำเนินการตลอดทั้งวัน
 • ไม่จำเป็นต้องที่บ้านก็ได้จะออกไปข้างนอกตามสถานที่ต่าง ๆ ก็เรียนได้

สำหรับราคาคอร์สเรียนของ Regent โปรโมชั่นพิเศษ! ติดต่อสอบถามแอดไลน์ 

สำหรับราคาคอร์สเรียนของ Regent โปรโมชั่นพิเศษ! ติดต่อสอบถามแอดไลน์ 

สาขา Regent English Language Training

โรงเรียนสอนภาษาคุณภาพ จุดเริ่มต้นสู่มืออาชีพ

สาขา Regent English Language Training

โรงเรียนสอนภาษาคุณภาพ จุดเริ่มต้นสู่มืออาชีพ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของ Regen มีสาขาอยู่ทั่วสหราชอาณาจักร โดยแต่ละสาขาตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สะดวกสบายเพื่อช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของนักเรียน โดยแต่ละสาขาจะอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ดังนี้

 • Regent Scanbrit in Bournemouth
 • Regent Cambridge
 • Regent Brighton
 • Regent Edinburgh
 • Regent London
 • Regent Oxford
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

[wpforms id=”5353″ title=”false” description=”false”]

ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

[wpforms id=”5353″ title=”false” description=”false”]

Let us be a part of your success

Let us be a part of your success

Leave a Reply