บริการจากเกทแอนด์โก จะช่วยให้การเรียนต่ออังกฤษของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ

UK Education Consultancy

เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเรียนต่ออังกฤษ และคติของเรา คือช่วยให้นักเรียนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อสถาบันการศึกษาที่เหมาะสม เพราะเราเข้าใจว่า การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่ออนาคตเป็นอย่างมาก เราสามารถแนะนำ ให้ข้อมูล และดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณได้ทุกมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา ในสหราชอาณาจักร จึงมั่นใจได้ว่า เรามุ่งเน้นแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ

High School Studies

เรียนมัธยมในอังกฤษ

การไปเรียนต่อชั้นมัธยมสำหรับนักเรียนต่างชาตินั้น โดยทั่วไปจะนิยมไปเริ่มกันที่ระดับชั้น GCSE หรือ A-Level เริ่มตั้งแต่อายุ 13-14 ปีขึ้นไป เป็นระดับชั้นที่เริ่มมีการสอบวัดระดับระดับชาติ ซึ่งวุฒิการศึกษาสามารถใช้ในการศึกษาต่อได้ทั่วโลก เพราะเป็น Qualification ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แม้กระทั่งโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยที่ใช้การเรียนการสอนในระบบอังกฤษ ก็จะมีการเรียนและสอบ GCSE และ A-Level เช่นกัน

โรงเรียนทั้งหมดในสหราชอาณาจักรที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติ ปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเกือบทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล (Public Funded) และมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตาม พรบ.การศึกษา แต่ละโรงเรียนมีจุดเด่นและลักษณะที่แตกต่างกัน อีกทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครก็ยังมีความยากง่ายแตกต่างกันด้วย

เกทแอนด์โก จึงรวบรวมข้อมูลของแต่ละสถาบันเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่มีความสนใจเรียนต่อระดับมัธยม และคุณสามารถติดต่อทีมงานของเรา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของคุณมากที่สุด

GCSE –  General Certificate of Secondary Education

เป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าระดับมัธยมต้นของไทย เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 เป็นระบบใหม่ที่ทดแทน GCE O-Level ที่ใช้มาแต่เดิม โดยจะเป็นวุฒิการศึกษาของแต่ละรายวิชาโดยเฉพาะ ตามแต่ที่นักเรียนจะเลือกลงเรียน ใช้เวลาเรียน 2 ปี ในชั้น Year 10 และ Year 11 การสอบจะมีขึ้นในช่วงสุดท้ายของ Year 11 

โดยทั่วไป นักเรียนจะเลือกเรียน GCSE 5 วิชา ซึ่งจะต้องมีวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมอยู่ด้วย ส่วนวิชาอื่น ๆ ที่เลือกเรียนเพิ่มเติม เช่น Science, Humanities, Social Science, Business, Art & Design, Design & Technology เป็นต้น

ระบบการให้เกรด นับตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา ใช้เป็นระบบตัวเลข ตั้งแต่ 9-1 โดยคะแนนที่ 4 จะเทียบเท่าเกรด C และคะแนนที่ 9 เทียบเท่าเกรด A* (A Star)

A-Level –  Advanced Level

เป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าระดับมัธยมปลายของไทย มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 โดยจะเป็นวุฒิการศึกษาของแต่ละรายวิชาโดยเฉพาะ ตามแต่ที่นักเรียนจะเลือกลงเรียน ใช้เวลาเรียน 2 ปี ในชั้น Year 12 และ Year 13 การสอบจะมีขึ้นในช่วงสุดท้ายของ Year 13 การเรียนต่อ A-Level จะเริ่มตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป ต่อจากระบบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับ GCSE) ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศไทย จะเป็นศึกษาต่อสายสามัญ ซึ่งสามารถใช้วุฒิ A-Level ในการเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี

โดยทั่วไป นักเรียนจะเลือกเรียน A-Level ในปีแรกจำนวน 3-5 วิชา และในปีที่สอง จะตัดออกเหลือเพียง 3 วิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัยโดยมากจะระบุคุณสมบัติผู้สมัครที่ต้องยื่นผลการศึกษา A-Level จำนวน 3 วิชา ในการเรียน A-Level นี้ นักเรียนควรจะต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจน ว่าต้องการศึกษาต่อในสาขาใดในระดับปริญญาตรี นักเรียนจึงจะสามารถเลือกวิชาเรียนในชั้น A-Level ให้ตรงกับที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ เช่น หากต้องการเรียนต่อด้าน Engineering แต่ไม่ได้เรียน A-Level ในวิชา Physics มา ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในสาขานี้ได้ ตัวอย่างวิชา A-Level เช่น Business, Art & Design, Computer Science, English Language, Economics เป็นต้น

ระบบการให้เกรด จะมีตั้งแต่ E ถึง A* โดยที่ A* = 90-100%, A grade = 80-89%, B grade = 70-79%, C grade = 60-69%, D grade = 50-59% และ E grade = 40-49% ซึ่งเป็นเกรดต่ำสุดเทียบเท่าแค่สอบผ่าน

รายชื่อโรงเรียนมัธยม

เรียนต่อปริญญาตรี

เรียนภาษาช่วงปิดเทอม

ข้อมูลการสอบ IELTS

Let us be a part of your success