บริการจากเกทแอนด์โก จะช่วยให้การเรียนต่ออังกฤษของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ

UK Education Consultancy

เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเรียนต่ออังกฤษ และคติของเรา คือช่วยให้นักเรียนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อสถาบันการศึกษาที่เหมาะสม เพราะเราเข้าใจว่า การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่ออนาคตเป็นอย่างมาก เราสามารถแนะนำ ให้ข้อมูล และดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณได้ทุกมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา ในสหราชอาณาจักร จึงมั่นใจได้ว่า เรามุ่งเน้นแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ

High School Placement Service

บริการด้านการเรียนต่อระดับมัธยม

การเรียนต่อระดับมัธยมในต่างประเทศ นับเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต เราจึงเข้าใจดีว่า ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ย่อมต้องมั่นใจว่าโรงเรียนที่เลือก เป็นโรงเรียนที่ดี ม่ีคุณภาพ มีการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี เพราะนักเรียนยังเป็นเยาวชน จึงต้องให้ความสำคัญทั้งในด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ และการดูแลจากครูและบุคลากรในโรงเรียน 

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จึงมีความสำคัญมาก เพราะการรับรู้ข้อมูลที่ผิด หรือไม่เพียงพอ ก็จะทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ ที่ เกทแอนด์โก เราเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในสิ่งนี้ เราจึงมุ่งเน้นในการให้คำปรึกษาที่เป็นกลาง และมีการให้ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในส่วนของขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมในสหราชอาณาจักรนัั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาที่มีความแตกต่างจากประเทศไทย และขั้นตอนรวมทั้งเอกสารประกอบการสมัครก็มีความแตกต่างไปจากประเทศอื่น ๆ บางโรงเรียนอาจจะต้องมีการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ บางโรงเรียนต้องใช้ผลสอบไอเอลส์ ในขณะที่บางโรงเรียนนั้น นักเรียนสามารถสอบตรงได้กับทางโรงเรียน โดยผ่านทาง เกทแอนด์โก

บริการจาก เกทแอนด์โก จึงจะช่วยให้การไปเรียนต่อของคุณนั้น ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุด ให้คุณไม่ต้องกังวลกับการหาข้อมูลและดำเนินการ เราสามารถช่วยดำเนินการสมัครเรียนให้กับคุณ ในโรงเรียนที่ทางเราได้คัดเลือกมาแล้ว ว่ามีคุณภาพและความพร้อมในการดูแลนักเรียนของเรา รวมทั้งเป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศการเรียนการสอน ที่เหมาะกับนักเรียนที่เป็นเยาวชนจากต่างชาติ เพราะเราเข้าใจในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาที่แตกต่างจากในประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่ นักเรียนและผู้ปกครอง จึงมั่นใจได้ว่า โรงเรียนที่ทาง เกทแอนด์โก แนะนำและดำเนินการสมัครเรียนให้นั้น มีคุณภาพและความเหมาะสมกับลักษณะของนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งเหมาะกับเป้าหมายอนาคตการเรียนต่อที่แต่ละคนตั้งไว้ 

เพียงพูดคุย และบอกความต้องการของคุณให้กับเรา เราพร้อมจะแนะนำ ดำเนินการ และดูแลบุตรหลานของคุณจนกว่าจะจบการศึกษา

ขั้นตอนการบริการ

1. Apply
2. Visa
3. Ready to go!

ขั้นตอนแรก เกทแอนด์โก ให้คำแนะนำเพื่อเลือกโรงเรียนที่ตรงกับความต้องการ เพื่อดำเนินการ “สมัครเรียน” โดยในการเตรียมเอกสารเพื่อสมัครเรียนนั้น ทางเกทแอนด์โก จะให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียม เพื่อให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปอย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุดสำหรับคุณ

เมื่อโรงเรียนตอบรับเข้าเป็นนักเรียนเป็นที่เรียบร้อย ก็มาถึงขั้นตอนการ “ขอวีซ่า” ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง แต่เป็นเรื่องง่ายสำหรับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเรา โดยเฉพาะวีซ่าสำหรับเยาวชน ซึ่งมีความเข้มงวดกว่ามาก โดยเราจะช่วยเหลือในการเตรียมเอกสาร และดำเนินการทุกขั้นตอน ให้วีซ่าของคุณผ่านอย่างราบรื่น

และแล้วก็ถึงเวลาเตรียมตัวออกเดินทาง เกทแอนด์โก ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่พัก ตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งการเดินทางจากสนามบินไปยังหอพัก ทีมงานเราจะช่วยจัดเตรียม ให้คำแนะนำ และที่สำคัญ “เราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณจนกว่าจะเรียนจบ” ทุกก้าวย่างของคุณในการศึกษาต่อ จะมีเราอยู่เคียงข้างเสมอ..

แนะนำขั้นตอนและโรงเรียน

พูดคุยถึงเป้าหมายหลักสูตรที่สนใจในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา Lifestyle ของคุณ และเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำโรงเรียนที่ดี เหมาะสม และตรงกับความต้องการมากที่สุด

ช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารเพื่อสมัคร

แนะนำและช่วยเหลือการเตรียมเอกสารทั้งหมด รวมทั้งเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการสอบวัดระดับ (Entrance Test) และแนะนำการสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับจากโรงเรียน

ดำเนินการสมัครเรียนและติดตามผล

อำนวยความสะดวกในการกรอกและส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบ รวมทั้งติดตามผล และเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน

ขั้นตอนการตอบรับ Offer

มาถึงขั้นตอนสำคัญ เมื่อโรงเรียนตอบรับคุณเข้าเป็นนักเรียน เราช่วยคุณในดำเนินการในขั้นตอนการตอบรับ Offer เพื่อเข้าเรียน รวมถึงขั้นตอนชำระค่าเล่าเรียน  และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องมีการประสานงานกับทางโรงเรียน

ดำเนินการเรื่องวีซ่า

เราช่วยเหลือแนะนำเอกสารที่ต้องเตรียม ตรวจเช็คข้อมูลบนเอกสารอย่างละเอียด โดยเฉพาะเอกสารด้านการเงิน เพื่อใช้รับรองค่าใช้จ่ายในการศึกษา รวมทั้งดำเนินการด้านวีซ่าทั้งหมด ทั้งการกรอกใบสมัคร นัดหมาย ตรวจสุขภาพ 

ช่วยเหลือในการจัดหาที่พัก

เราช่วยแนะนำที่พักแบบต่าง ๆ ทั้งการอยู่หอพักของโรงเรียน (Boarding) หรือการพักกับโฮสต์แฟมิลี่ รวมทั้งการเดินทางไปกลับจากหอพักไปยังโรงเรียน เราดำเนินการในการดูแลประสานงานกับทางโรงเรียน เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่พักเมื่อเดินทางไปถึง

แนะนำและจัดเตรียมการเดินทาง

เราช่วยดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน รวมทั้งจัดการเรื่องการเดินทางจากสนามบินไปยังหอพัก และให้คำแนะนำการจัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นที่ควรนำติดตัวไปด้วย

อยู่เป็นเพื่อนคุณจนเรียนจบ

ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะโดดเดี่ยว บริการของเราไม่ได้จบแค่คุณเดินทางไปถึง แต่เรายังอยู่เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นที่ปรึกษา ให้กับทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร จนกว่าคุณจะสำเร็จการศึกษา

รายชื่อโรงเรียนมัธยม

ระบบการศึกษาของอังกฤษ

เรียนต่อ GCSE / A-Level

เรียน Summer School

Let us be a part of your success