Meet University of Portsmouth at Get 'N Go Office on 10th Jan 2017.
Meet University of Portsmouth at Get ‘N Go Office on 10th Jan 2017.

 

Meet University of Portsmouth at Get ‘N Go Office!

วันที่ 10 January นี้พบกับเจ้าหน้าที่ University of Portsmouth มหาวิทยาลัยระดับ Top 50 ของเกาะอังกฤษ

University of Portsmouth เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน Logistics ซึ่งเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตรงที่ เราจะได้เรียนด้าน Logistics ในแบบของการวางระบบ แก้ปัญหา เปรียบเทียบง่าย ๆ คือ ถ้าเราอยากเป็น Developer ด้าน Logistics เน้นในการสร้าง Modeling ซึ่งหาหลักสูตรแบบนี้ได้ยากมาก จะมีเฉพาะที่ University of Portsmouth เท่านั้น แต่ถ้าเราอยากเป็นแค่ User ด้าน Logistics เราสามารถหาได้ตาม Business School ในมหาวิทยาลัยทั่ว ๆ ไป

น้อง ๆ นักเรียน ที่สนใจศึกษาต่อ University of Portsmouth สามารถเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 January 2017 ตั้งแต่เวลา 11.45 เป็นต้นไป ที่ออฟฟิศ Get and Go นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 091-887-2999

Leave a Reply