Our Story

Our Story

Passion that brought us here

Education, Going Abroad, English Language คือจุดเริ่มต้นของ 3 ความฝัน เมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ที่เกทแอนด์โกนับว่าได้เริ่มก่อตัวขึ้น จากความชอบ ความหลงใหลในภาษาอังกฤษ และการเรียนต่อต่างประเทศ ก่อเกิดเป็นประสบการณ์ด้านการเรียน การใช้ชีวิต การทำงาน และการเป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนต่อต่างประเทศ มาอย่างยาวนาน

ความสำเร็จนี้ ที่เกทแอนด์โก เราอยากถ่ายทอดให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่มีเป้าหมายและความฝันเช่นเดียวกับเรา ให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่เป็นกลาง และสามารถตัดสินใจในการเลือกทางเดินในการไปเรียนต่อได้อย่างถูกต้อง ให้การไปเรียนต่อนั้น คุ้มค่าและเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดของชีวิต

พี่แปม - ภัทรพร อาชวาคม

Founder / Director

Our Vision

เรามุ่งหวังให้ เกทแอนด์โก เป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสหราชอาณาจักร เพราะเราเป็น Education Consultancy เพียงแห่งเดียว ที่สร้างโมเดลในการให้ข้อมูลแบบเชิงลึก ที่อาศัยตรรกะและการวิเคราะห์ เพื่อช่วยคุณวางแผนการศึกษาที่ตั้งเป้าผลลัพธ์ในด้าน Career Path หลังสำเร็จการศึกษา

ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายในการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือต้องการทำงานในองค์กรชั้นนำ เกทแอนด์โก จะช่วยวางแผนในการเตรียมพร้อมคุณ เพื่อให้การศึกษาและใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรของคุณ เป็นประโยชน์สูงสุดและนำพาคุณไปสู่ทางเดินที่คาดหวัง

พี่หนึ่ง - อาณัติกานต์ อาชวาคม

Co-Founder / Director

British Council Certified Agent (Distinction)

เราคือผู้ที่ได้รับการรับรองจาก British Council ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร ที่ทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรของนักเรียนจากทั่วโลก

เราได้รับการรับรองความรู้และเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาในด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรได้อย่างเป็นทางการ ในระดับ Distinction (ระดับสูงสุดเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

จึงมั่นใจได้ว่า ที่เกทแอนด์โก คุณจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้อง ที่ผ่านการรับรองแล้ว 

Passion that brought us here

Education, Going Abroad, English Language คือจุดเริ่มต้นของ 3 ความฝัน เมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ที่เกทแอนด์โกนับว่าได้เริ่มก่อตัวขึ้น จากความชอบ ความหลงใหลในภาษาอังกฤษ และการเรียนต่อต่างประเทศ ก่อเกิดเป็นประสบการณ์ด้านการเรียน การใช้ชีวิต การทำงาน และการเป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนต่อต่างประเทศ มาอย่างยาวนาน

ความสำเร็จนี้ ที่เกทแอนด์โก เราอยากถ่ายทอดให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่มีเป้าหมายและความฝันเช่นเดียวกับเรา ให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่เป็นกลาง และสามารถตัดสินใจในการเลือกทางเดินในการไปเรียนต่อได้อย่างถูกต้อง ให้การไปเรียนต่อนั้น คุ้มค่าและเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดของชีวิต

พี่แปม - ภัทรพร อาชวาคม

Founder / Director

Our Vision

เรามุ่งหวังให้ เกทแอนด์โก เป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสหราชอาณาจักร เพราะเราเป็น Education Consultancy เพียงแห่งเดียว ที่สร้างโมเดลในการให้ข้อมูลแบบเชิงลึก ที่อาศัยตรรกะและการวิเคราะห์ เพื่อช่วยคุณวางแผนการศึกษาที่ตั้งเป้าผลลัพธ์ในด้าน Career Path หลังสำเร็จการศึกษา

ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายในการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือต้องการทำงานในองค์กรชั้นนำ เกทแอนด์โก จะช่วยวางแผนในการเตรียมพร้อมคุณ เพื่อให้การศึกษาและใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรของคุณ เป็นประโยชน์สูงสุดและนำพาคุณไปสู่ทางเดินที่คาดหวัง

พี่หนึ่ง - อาณัติกานต์ อาชวาคม

Co-Founder / Director

British Council Certified Agent (Distinction)

เราคือผู้ที่ได้รับการรับรองจาก British Council ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร ที่ทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรของนักเรียนจากทั่วโลก

เราได้รับการรับรองความรู้และเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาในด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรได้อย่างเป็นทางการ ในระดับ Distinction (ระดับสูงสุดเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

จึงมั่นใจได้ว่า ที่เกทแอนด์โก คุณจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้อง ที่ผ่านการรับรองแล้ว 

Let us be a part of your success

Let us be a part of your success