Day

August 18, 2017

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่เดมีเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษาของประเทศอังกฤษมาฝากกัน โดยทุก ๆ ปี รัฐบาลอังกฤษ จะเปิดรับสมัครบุคคลจากหลาย ๆ สาขาอาชีพ เพื่อรับทุนการศึกษาที่เรียกกันว่าทุน Chevening ซึ่งทุนการศึกษานี้ เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า หมายถึง เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ต้องทำงานใช้ทุนการศึกษา เพราะเป็นการเน้นการผลิตผู้นำในอนาคต เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาประเทศหลังจากจบการศึกษา โดยทุนการศึกษานี้ เริ่มต้นการรับสมัครทุนมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1983 โดยมีผู้ได้รับทุนไปแล้วกว่า 43,000 คนทั่วโลก

สำหรับประเทศไทยของเรา ทุน Chevening เปิดรับสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาดังต่อไปนี้ค่ะ

  1. การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy)
  2. ธรรมาภิบาล (Governance)
  3. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
  4. ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Issue)
  5. การค้ามนุษย์ (Human Trafficking)
  6. การย้ายถิ่น (Migration)
  7. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
  8. พลังงาน (Energy)
  9. การค้า และการลงทุน (Trade and Investment)
  10. ธรรมาภิบาลการคลัง (Economic Governance)

(more…)

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Recent Works