Middlesex University

          Middlesex University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ได้ลอนดอน และยังถือว่า มหาวิทยาลัยยุคใหม่ ที่ได้อันดับสูงสุดของลอนดอนอีกเช่นกัน โดย Middlesex University ได้รับรางวัล Silver Award จาก Teaching Excellence Framework 2017 ด้านการเรียนการสอนนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเน้นการไปที่หลักสูตรที่เน้นการนำไปใช้ในอาชีพจริง

ถึงแม้ว่า Middlesex University จะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า เป็นมหาวิทยาลัยเปิดใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยในยุคโมเดิร์น แต่หากย้อนประวัติกันอย่างจริงจังแล้ว จะพบว่ามหาวิทยาลัยมีประวัติย้อนหลังไปเกือบ 140 ปี (ค.ศ 1870) เริ่มแรกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูผู้หญิง (St Katherine's College) และได้รวมตัวกับวิทยาลัยเฉพาะทางอื่น ๆ อีก 7 แห่ง และเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี ค.ศ 1992

Middlesex University มีการเรียนการสอนใน 3 คณะหลักได้แก่

Faculty of Arts and Creative Industries คณะนี้ มีหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ

Faculty of Professional and Social Sciences มีหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ

ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร ได้รับการรับรองจาก สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) แล้ว เมื่อมีนาคม 2560

Faculty of Science and Technology มีหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ

Entry Requirement

ระดับปริญญาตรี

  1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และหลักสูตร Foundation
  2. ต้องมีผลสอบ IELTS UKVI 6.0 (แต่ละ Skills ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)

ระดับปริญญาโท

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  2. ต้องมีผลสอบ IELTS UKVI 6.5 (แต่ละ Skills ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)
  3. นักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อหลักสูตร MBA จะต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

สถานที่ตั้งของ Middlesex University

เรารับทราบกันดีอยู่แล้วว่า มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน และมีการเดินทางสะดวกสบาย ซึ่งสามารถไปมหาวิทยาลัยโดยสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินได้ โดยสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ใกล้ที่สุด คือสถานีคิงส์ครอส โดยอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 25 นาที นอกจากนี้ Middlesex University ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็น International สูงมาก โดยมี Campus อยู่ที่ Dubai, Mauritius, และ Malta

Leave a Reply