Category

UK Universities

Arts University Bournemouth

Arts University Bournemouth หรือ AUB เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดการสอนด้านศิลปะ การแสดง การออกแบบ และด้าน Media โดยเฉพาะ เดิมชื่อ The Arts University College at Bournemouth และ The Arts Institute at Bournemouth ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 1880 AUB จึงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งในอังกฤษ ที่มีการเรียนการสอนด้านการสร้างสรรค์ในด้านศิลปะทุกแขนง เดิมนั้นมีการเรียนการด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ จนกระทั้งในปี ค.ศ 1913 มีการรวมตัวกันระหว่าง Bournemouth East and Bournemouth West เป็น Bournemouth and Poole College of Art and Design เพื่อเน้นการสอนด้านศิลปะเพียงอย่างเดียว

Film School

การสอนด้านทำหนัง หรือ Film School ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ AUB ซึ่ง Film School ก่อตั้งโดย Reginald Johnson เมื่อปี ค.ศ 1963 ถือเป็นส่วนหนึ่งของ the Bournemouth and Poole College of Art and Design ในปี ค.ศ 2016 Bournemouth Film School พึ่งฉลอง 50 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนสอนทำหนังแห่งนี้ไป และ Bournemouth Film School หรือ BFS ยังเป็นสมาชิกของ CILECT และเปิดสอนหลักสูตรด้านการทำหนัง ในระดับป.ตรี และป.โทดังนี้ (more…)

University of Suffolk

Location:   เมือง Ipswich ห่างจากลอนดอนประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถไฟ

Famous for:  Business, Health Care, Education

Tuition Fee:  10,080 ปอนด์

Scholarship:  1,000 ปอนด์

 

 

The University of Suffolk หรือชื่อเดิม University Campus Suffolk เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง University of East Anglia และ University of Essex เพื่อเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในเขตเมือง โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนด้าน Applied Social Sciences, Arts and Humanities รวมถึง Nursing and Midwifery (การพยาบาลและการผดุงครรภ์) ต่อมา Suffolk ได้รับการจากรับรองวิทยฐานะจากสภาองคมนตรีแห่งอังกฤษ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น The University of Suffolk เมื่อเดือนสิงหาคม 2016

และตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา Suffolk ได้เปิดหลักสูตรที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เน้นให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาในหลักสูตรที่ตนเองสนใจ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้คะแนน 100% เต็มใน 10 สาขาวิชา จากการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาของ National Student Survey results 2017 ซึ่ง 10 สาขาวิชาที่ได้คะแนน 100% เต็มมีดังนี้

 1. Child Health Nursing: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/bsc-hons-child-health-nursing
 2. English: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-english
 3. Graphic Design: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-graphic-design
 4. History: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-history
 5. Mental Health Nursing: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/bsc-hons-mental-health-nursing
 6. Network Engineering: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/fdsc-network-engineering
 7. Photography: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-photography
 8. Psychology and Criminology: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/bsc-hons-psychology-and-criminology
 9. Psychology and Sociology: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/bsc-hons-psychology-and-sociology
 10. Radiotherapy and Oncology: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/bsc-hons-radiotherapy-and-oncology

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2018 ที่จะถึงนี้ University of Suffolk ยังเปิดหลักสูตรเด่น ๆ เพิ่มเติมอีกหลายหลักสูตร อาทิ

 1. BA (Hons) Architecture: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-architecture
 2. BA (Hons) Economics: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-economics
 3. BA (Hons) Economics, Banking and Finance: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-economics-banking-and-finance
 4. LLB Law: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/llb-law
 5. BA (Hons) Marketing: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-marketing

Entry Requirement

คุณสมบัติทั่วไป สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ University of Suffolk จะแบ่งตามระดับการศึกษาดังนี้

ระดับปริญญาตรี

 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และหลักสูตร Foundation
 2. สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ต้องจบระดับ A Levels
 3. International Baccalaureate (IB) ต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่า 28 คะแนน
 4. ต้องมีผลสอบ IELTS UKVI 6.0 (แต่ละ Skills ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)

ระดับปริญญาโท

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีผลสอบ IELTS UKVI 6.5 (แต่ละ Skills ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5) – สำหรับบางหลักสูตร จะต้องยื่นผล IELTS 7.0 ขึ้นไป

สถานที่ตั้งของ University of Suffolk

University of Suffolk ตั้งอยู่เมือง Ipswich เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการขนส่งทางเรือ นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่ผลิตเครื่องจักรทางการเกษตร อยู่ห่างจาก London ประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถเดินทาง    ด้วยรถไฟ หรือรถยนต์ได้ นอกจากนี้ Ipswich ยังเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่นิยมการจัดเทศกาลศิลปะและดนตรี อาทิ The Ipswich Jazz Festival, The Ipswich Arts Festival รวมถึงนิทรรศการศิลปะและภาพถ่ายอีกด้วยค่ะ

นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ถือว่าน่าจับตามองมาก ๆ เลยค่ะ

Cranfield_University_Libraryมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น ไม่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยเน้นสาขา Science, Technology และ Management เดิมมหาวิทยาลัยเป็น The College of Aeronautics ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ 1946 และมหาวิทยาลัยจึงมีชื่อเสียงด้าน Aeronautics และยังตั้งอยู่ในฐานทัพเก่าของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร จึงมีชื่อเสียงด้านสาขานี้โดยเฉพาะ

ในปีค.ศ 1967 มหาวิทยาลัยได้เปิด School of Management ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง Business School ที่มีชื่อเสียง และในปีค.ศ 2017 Business School จะมีอายุครบ 50 ปี

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
มีชื่อเสียงด้าน Aircraft research และมีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันป้องกันสหราชอาณาจักรอีกด้วย

มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 1843 โดยมีฐานะเป็นวิทยาลัยศิลปะ เดิมชื่อ Lanchester Polytechnic ในปี ค.ศ 1987 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Coventry Polytechnic และต่อมาได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี ค.ศ 1992 ซึ่งปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีความโดดเด่นในสาขา Architecture Building and Town and Country Planning Media & Film Studies Nursing and Midwifery และ Social Work และยังมีอีกสาขาที่น่าสนใจ ได้แก่ Disaster management และ ethical hacking มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงด้าน Art & Design โดยในปี 2016 มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 15 ในหลายๆ สาขา อาทิเช่น Building and Town and Country Planning, Film Production and Photography, Hospitality, Event Management and Tourism, Media & Film Studies, Nursing and Midwifery

1 2 3 4 6

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Recent Works