Category Archives: Study Abroad

ทุน Chevening ประจำปี 2018/19

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่เดมีเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษาของประเทศอังกฤษมาฝากกัน โดยทุก ๆ ปี รัฐบาลอังกฤษ จะเปิดรับสมัครบุคคลจากหลาย ๆ สาขาอาชีพ เพื่อรับทุนการศึกษาที่เรียกกันว่าทุน Chevening ซึ่งทุนการศึกษานี้ เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า หมายถึง เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ต้องทำงานใช้ทุนการศึกษา เพราะเป็นการเน้นการผลิตผู้นำในอนาคต เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาประเทศหลังจากจบการศึกษา โดยทุนการศึกษานี้ เริ่มต้นการรับสมัครทุนมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1983 โดยมีผู้ได้รับทุนไปแล้วกว่า 43,000 คนทั่วโลก สำหรับประเทศไทยของเรา ทุน Chevening เปิดรับสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาดังต่อไปนี้ค่ะ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ธรรมาภิบาล (Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Issue) การค้ามนุษย์ (Human Trafficking) การย้ายถิ่น (Migration) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) พลังงาน (Energy) การค้า และการลงทุน (Trade and Investment) ธรรมาภิบาลการคลัง…
Read more

ปัญหาเรืองเงินฝาก 28 วัน

สวัสดีค่ะ น้อง ๆ ชาว GNG พี่แอดมินหายไปนานมากกกกก ซึ่งก็ไม่ได้ไปไหนไกลค่ะ อยู่แถว ๆ นี้แหละ และต้องกราบขออภัยน้อง ๆ ที่ไม่ค่อยได้ Update Blog นะคะ วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการค้างเงินในบัญชี สำหรับนักเรียน Tier 4 นะคะ ปัญหานี้ยังเป็นปัญหาเรื้อรัง ที่พี่เจอบ่อยมาก (ก.ไก่ล้านตัว) ซึ่งถือเป็นปัญหาหลัก ๆ ที่ทำให้ผู้ยื่นถูกปฏิเสธวีซ่า คือการฝากเงินไม่ครบ 28 วันก่อนยื่น และน้อง ๆ บางคนก็จะมีปัญหาอื่น ๆ อาทิ คำนวนยอดเงินที่จะฝากผิด ฝากเงินช้า หรือใช้เงินฝากผิดบัญชี เป็นต้น ซึ่งหลักการณ์ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย เพราะมันก็วนกลับมาที่จุดเดิมก็คือ “ต้องฝากเงินในบัญชีให้ครบ 28 วันก่อนยื่นวีซ่า” รวมถึงการคำนวนยอดเงินทันที หลังจากที่เราทราบว่าจะเข้าศึกษาต่อสถาบันไหน เพราะแต่ละสถาบันจะมีการกำหนดค่าเทอมไม่เท่ากันค่ะ พี่แอดมินแนะนำอีกข้อหนึ่ว่า น้อง ๆ อย่าใจร้อน และควรคำนวนยอดเงิน คำนวนวันยื่นให้ดี เพราะตอนนี้ขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า ได้เปลี่ยนเป็นการส่งไปพิจารณาที่…
Read more