วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มเชงเก้น ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป วีซ่าเชงเก้นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราสามารถขอวีซ่าเพียงครั้งเดียว และใช้เดินทางท่องเที่ยวได้หลากหลายประเทศ ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าจึงชำระเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

รายชื่อประเทศที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นในการเดินทางได้
(ข้อมูลจาก website: Schengen Visa Info, 21 April 2016)

Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Liechtenstein

 

บริการยื่นวีซ่า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Get and Go Consultants Co.,Ltd.
M.:   091-175-8999
T.:     02-015-0180
E-mail: info@getandgo.co.th
Line id: @getandgo.visa