วีซ่านักเรียนอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัคร UK Student Visa

น้อง ๆ ที่มีความสนใจไปเรียนต่อสหราชอาณาจักร หลังจากที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษา น้อง ๆ จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการขอวีซ่าดังต่อไปนี้

 1. วีซ่านักเรียนประเภทไหนที่เราต้องขอ?
 2. ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารเป็นอย่างไร?

ซึ่งคำถามเหล่านี้ พี่ ๆ เกทแอนด์โก จะคอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ และก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกันค่ะว่า วีซ่านักเรียนของอังกฤษ ที่ส่วนมากเราจะเจอกันบ่อย ๆ มีอยู่ 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 • Student Visitor Visa จะเป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนหลักสูตรภาษา, Short Course, หรือ Diploma ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเมื่อเรียนจบหลักสูตรและวีซ่าหมดอายุแล้ว จะต้องกลับประเทศภูมิลำเนา และถ้าน้อง ๆ ต้องการเดินทางกลับเข้าไปเรียนอีก จะต้องขอวีซ่าใหม่อีกครั้ง
 • Short Term Study 11 Months - English Language เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนหลักสูตรภาษา ที่มีระยะเวลาเรียนมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 11 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรและวีซ่าหมดอายุแล้ว จะต้องกลับประเทศภูมิลำเนา และต้องขอวีซ่าใหม่อีกครั้ง เหมือนวีซ่าประเภท Student Visitor
 •  Tier 4 Student Visa: เป็นวีซ่านักเรียนที่เราคุ้นเคยมากที่สุด เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนนักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตร Pre-sessional โดยผู้ยื่นจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบ ตามระบบคะแนนที่เรียกว่า Point Base System ตามกฎของสถานทูตกำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมเอกสาร: เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

 1.  Passport ตัวจริง
 2. CAS หรือ Visa Letter
 3. TB Test
 4. ผลสอบ IELTS UKVI หรือ ผลสอบภาษาที่สถาบันกำหนด
 5. ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
 6. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
 7. เอกสารด้านการงานของพ่อ, แม่, ตนเอง หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 8. เอกสารด้านการเงินของพ่อ, แม่, ตนเอง หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 9. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของตนเอง และผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

เอกสารที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเอกสารเบื้องต้น ที่ผู้ยื่นทุกคนจะต้องเตรียมคล้าย แต่จะแตกต่างกันในส่วนของเอกสารในข้อที่ 7 - 9 ซึ่งจะต้องเตรียมตามภูมิหลังของผู้ยื่นแต่ละคน ซึ่งบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่ออกค่าใช้จ่ายให้ บางคนอาจจะออกค่าใช้จ่ายเอง หรือมีผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้ เราไม่สามารถจะนำข้อมูลของคนอื่น มาตัดสินว่าเราต้องเตรียมเอกสารเหมือนกับเขา และถ้าเราเตรียมแบบคนอื่น ๆ เราจะผ่านและได้วีซ่า

มาถึงเอกสารอีกฉบับหนึ่ง ที่ผู้ยื่นหลายคนเข้าใจผิดว่า สามารถใช้ยื่นประกอบวีซ่านักเรียนได้ทุกประเภท และสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ ซึ่งจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะ ซึ่ง การตรวจวัณโรค (Tuberculosis Test - TB Test) นั้น จะใช้เป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า Short Term Study 11 Months และ Tier 4 เท่านั้นค่ะ ซึ่งการตรวจปอดจะเป็นขั้นตอนแรก ที่ผู้ยื่นแต่ละคนจะต้องทำ เพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า โดยการตรวจปอดจะเป็นการรับรองว่า น้อง ๆ ไม่มีเชื้อวัณโรค และสามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้

เราจะไปตรวจปอดที่ไหน?

ก่อนที่น้อง ๆ จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อวัณโรค น้อง ๆ จะต้องทำการลงทะเบียน เพื่อนัดหมายทำใบส่งตัวที่ International Organization of Migration หรือ IOM และเราสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp จากนั้นจึงจะสามารถนัดหมายวันและเวลา เพื่อทำการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค ทางทีมงานของเราจะนัดหมายให้ล่วงหน้า ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อการเตรียมเอกสารค่ะ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อทำใบส่งตัวกับ IOM ได้แก่

- หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ตัวจริง + สำเนา

- ค่าธรรมเนียม: 3,800 บาท

สำหรับที่ตั้งของ International Organization of Migration (IOM) จะอยู่ที่ชั้น 8 ตึกเกษมกิจ ถนนสีลม น้อง ๆ สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีศาลาแดง ทางออกที่ 1 หรือ MRT สีลม ทางออกที่ 2 ค่ะ คลิ๊กเพื่อ download แผนที่ => IOM

และเมื่อเราทำใบส่งตัวเรียบร้อยแล้ว IOM จะกำหนดให้เราไปตรวจปอดที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน หรือ โรงพยาบาลพญาไท 2 เท่านั้น โดยเราไม่สามารถไปตรวจปอดที่โรงพยาบาลอื่น ๆ ได้ค่ะ และเมื่อเราได้ฟิล์ม X-Ray และแพทย์ประจำ IOM ตรวจแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติ เราก็จะได้ Certificate สีเหลืองอ่อน เพื่อใช้ยื่นวีซ่าค่ะ แต่ถ้าหากแพทย์พบสิ่งผิดปกติในปอดของเรา แพทย์จะแจ้งให้เรารับทราบ และจะนัดเราให้มาทำงานเก็บตัวอย่างเสมหะติดต่อกัน 3 วัน เพื่อนำไปเพาะเชื้อ จากนั้นต้องรอผลการตรวจเสมหะ เป็นระยะเวลา 2 เดือน จึงจะทราบผลว่า ปอดของเรามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ค่ะ

เอกสารที่สำคัญไม่เป็นรอง TB Test ก็คือ CAS หรือ Confirmation of Acceptance for Studies เป็นจดหมายอิเล็คทรอนิค ที่เราจะได้รับหลังจากตอบรับเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษา อย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Offer) โดย CAS จะมีอายุ 6 เดือน และสามารถใช้ขอวีซ่าครั้งต่อครั้งเท่านั้น หมายความว่า หากเราถูกปฏิเสธวีซ่า เราจะต้องขอ CAS ใหม่ จะใช้ CAS เดิมไม่ได้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 2: การยื่นวีซ่า

หลังจากที่เราเตรียมเอกสารครบแล้ว น้องๆ จะต้องทำการลงทะเบียนใน https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome เพื่อทำการสร้าง Application Form, จ่ายค่าธรรมเนียมของ IHS, จ่ายค่าวีซ่า, ระบุสถานที่สำหรับรับ BRP Card และจองวันและเวลา เพื่อทำการยื่นขอวีซ่า เมื่อน้อง ๆ ผ่านกระบวนการข้างต้นแล้ว น้อง ๆ จะต้อง Print Visa Application Form พร้อมกับเอกสารที่เตรียมไว้ข้างต้น พร้อมกับ Barcode เพื่อเป็นใบปะหน้าเอกสารต่าง ๆ แยกตามหมวดหมู่ น้อง ๆ สามารถคลิ๊ก Barcode เพื่อดาวโหลด Barcode สำหรับปะหน้าเอกสาร

จากนั้นน้อง ๆ นำเอกสารไปยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ จากนั้นศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ จะ Scan เอกสารส่งไปที่ Decision Centre ประจำเมือง Sheffield และจะใช้เวลาพิจารณาสำหรับการขอในระยะเวลาปกติ ประมาณ 20 วันทำการ และสำหรับการขอแบบเร่งด่วน ประมาณ 10 วันทำการขึ้นไป ผู้ยื่นจะต้องนำเอกสารไปยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษทั้ง 2 แห่ง ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร:

UK Visa Application Centre

The Trendy Office Building ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 23 (BTS นานา ทางออกที่ 3)

วันและเวลา: จันทร์-ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น., เสาร์ 08.30 น. - 12.00 น.

รับ Passport: จันทร์-ศุกร์ 13.00 น. - 16.30 น.

แผนที่  => UK Visa Application Centre กรุงเทพฯ

เชียงใหม่:

UK Visa Application Centre

อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช ชั้น 6 ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เฉพาะการนัดหมายล่วงเวลา: จันทร์-ศุกร์ 08.30 น. - 14:30 น., เสาร์ 09:00 น. – 12:00 น.

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร: จันทร์-ศุกร์ 14:30 น. – 15:30 น., เสาร์ 09:00 น. – 12:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ สาขาเชียงใหม่ จะมีค่าบริการเพิ่มเติมอีก 55 GBP (ประมาณ 2,475 บาท) และจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Online ค่ะ

แผนที่  => UK Visa Application Centre เชียงใหม่

การสัมภาษณ์: การสัมภาษณ์จะมีเฉพาะ Tier 4 ซึ่งผู้ยื่นทุกคน จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ UKVI ของอังกฤษ ผ่าน VDO Conference และแนวทางในการสัมภาษณ์ที่จะต้องเจอ จะคล้าย ๆ กัน โดยแนวคำถามที่จะต้องเจอมีดังนี้

 • Please list the full title of the course
 • Why choose this particular university/course?
 • How did you become interested in the subject?
 • What course will you be applying for and where? Once you have finished all your foundation course?
 • Why you have decided to study in the UK
 • What does the UK offer which other countries do not?
 • Does the school have any links with industry or offer opportunities to work which will give you practical experience?
 • What courses/ units have you studied in the past? – What skills/ knowledge have you gained from this?

และข้อควรระวังคือ หากไม่เข้าใจในคำถาม ให้น้อง ๆ ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งคำถามใหม่ และห้ามตอบคำถามว่า “I don’t know” เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่า เราไม่มีความรู้ หรือไม่สนใจในหลักสูตร ที่เรากำลังจะไปศึกษาต่อ อาจทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าได้ค่ะ ส่วนน้องนักเรียนที่สมัครวีซ่า Student Visitor Visa และ Short Term Study 11 Months ถึงแม้จะไม่มีการเข้าสัมภาษณ์กับ เจ้าหน้าที่ UKVI เหมือนนักเรียน Tier 4 แต่แนะนำว่า ควรมีการเตรียมตัวไว้แต่เนิ่น ๆ เพราะในบางกรณีหากมีข้อสงสัยใด ๆ เจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จะเป็นผู้โทรสัมภาษณ์ผู้ยื่นด้วยตนเองค่ะ

ค่าวีซ่า

หลาย ๆ คนอาจจะมีคำถามว่า จะทราบได้อย่างไรว่า จะต้องจ่ายค่าวีซ่าเท่าไหร่ ทีมงานวีซ่าได้อธิบายให้ฟังดังนี้คือ ในปัจจุบัน ทางสถานทูตอังกฤษได้เปลี่ยนการจ่ายค่าวีซ่าเป็นแบบ Online โดยผู้ยื่นทุกคน จะต้องจ่ายค่าวีซ่าผ่านบัตรเครติด หรือบัตรเดบิตเท่านั้น และค่าวีซ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทางทีมงานวีซ่าแนะนำให้เช็คค่าวีซ่ากับทีมก่อน เพื่อเป็นการยืนยันว่า ค่าวีซ่าที่เราจะต้องจ่ายในช่วงนั้น มีราคาเท่าไหร่ค่ะ

IHS คืออะไร?

IHS หรือ Immigration Health Surcharge เป็นการบริการทางการแพทย์พื้นฐานของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งรัฐบาลอังกฤษได้กำหนดขึ้น เพื่อให้เราได้ใช้บริการของ National Health Service (NHS) โดยจะเป็นการคำนวนค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่น้อง ๆ จะต้องพักอาศัยจริงค่ะ ซึ่งค่าประกัน IHS จะบังคับจ่ายเฉพาะผู้ยื่นวีซ่า Short Term Study 11 months และ Tier 4 เท่านั้น

BRP Card คืออะไร?

Biometric Residence Permits คือบัตรอนุญาตสำหรับพำนักในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นระบบใหม่ ที่จะเข้ามาแทนที่การใช้สติ๊กเกอร์วีซ่า โดยกำหนดให้นักเรียน หรือผู้ที่จะไปพำนักในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ต้องมีการ์ดใบนี้ทุกคน เมื่อน้อง ๆ ได้รับวีซ่าแล้ว หน้าวีซ่าจะระบุระยะเวลาพำนักเพียง 1 เดือน โดยเป็นระยะเวลาที่นักเรียนต้องใช้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักร น้อง ๆ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BRP Card และข้อควรระวัง

เป็นยังไงกันบ้างคะ ขั้นตอนต่างๆ ค่อนข้างเยอะทีเดียว หากน้องๆ มีข้อสงสัย และอยากได้ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยดูแลในเรื่องวีซ่าสำหรับตัวเราโดยเฉพาะ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดค่าบริการ และปรึกษากับพี่ๆ เกทแอนด์โกได้ ดูรายละเอียด เกทแอนด์โก วีซ่า เซอร์วิส ได้ที่นี่เลยค่ะ

บริการวีซ่า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Get and Go Consultants Co.,Ltd.
T.:     091-175-8999, 02-015-0180
E-mail: visa@getandgo.co.th
Line id: @getandgo.visa